Obchod s európskymi otrokmi trval dlhšie, bol brutálnejší a takmer sa o ňom nehovorí

Výjav arabských otrokárov (Zdroj: Wikipedia)

KOMENTÁR Západným svetom otriasajú protesty proti rasizmu a často sa pri nich skloňuje otrokárska minulosť v Spojených štátoch. Tak často a vokálne, že človek môže nadobudnúť pocit, ako keby sa nikde inde vo svete podobná nespravodlivosť nestala a jediné utrpenie zažili čierni otroci v rukách belošských pánov.

Takýto názor však nemôže byť ďalej od pravdy. Zatiaľ čo za týmito slovami nie je cieľ znevažovať alebo znižovať neľudskosť otrokárskeho systému v Amerike, je potrebné, aby sa odsúdilo všetko otrokárstvo – aj to vykonávané na belošskej, európskej populácii.

Na Západe ako keby nebolo dostatočne veľa informácií o otroctve, ktorému bolo vystavené európske a kresťanské obyvateľstvo od vzniku islamu až prakticky do 19. storočia. A ktoré bolo v mnohých prípadoch brutálnejšie, ako to v terajších Spojených štátoch.

Ako brutálnejšie? Napríklad väčšina mužských otrokov bola na Blízkom východe zväčša vykastrovaná a prípadné deti otrokov zabíjané. Naproti tomu, v USA sa mohli africkí otroci sobášiť a mať deti.

Rozdiel bol aj v pracovnej náplni – zatiaľ čo valná väčšina amerických otrokov pracovala v poľnohospodárstve na plantážach, otroci v krajinách polmesiaca boli určení buď do vojska, na galeje, alebo na sexuálne slúženie v háremoch.

Rádovo vyššie sú aj počty zotročených ľudí – konzervatívne odhady hovoria o minime 10 až 15 miliónoch Európanov, ktorí trpeli v otroctve. Medzi nich sa radia aj tisíce ľudí zo Slovenska, ktorí boli odvlečení počas tureckých výbojov na našom území v 16. a 17. storočí.

Na mieste je tiež pripomenúť, ktorá civilizácia sa najviac zaslúžila o zrušenie otroctva po celom svete. Alebo ako trpeli otroci v Osmanskej ríši. Dostali sa moslimskí otrokári až na Island? Koľko miliónov otrokov odvliekli Turci zo strednej či východnej Európy? To všetko, a viac, sa dočítate v článku na portáli Christianitas.

Tento text vyšiel ako PR článok

— JOR

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

196

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...