Začiatok letnej sezóny je katastrofálny, akvaparkom nepraje počasie ani vláda

Ilustračný obrázok (Zdroj: Unsplash.com)

Za katastrofálny považuje začiatok tohtoročnej letnej sezóny Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP). Najväčším turistickým atrakciám Slovenska, akými sú akvaparky a kúpaliská, podľa asociácie nepraje vláda ani počasie.

“Počas mesiaca jún, kedy väčšina subjektov rekreačného kúpeľníctva otvorila letnú sezónu vo svojich prevádzkach, konštatujú dramatický pokles tržieb vo výške 60 až 80 %,” informoval prezident SAAKP Gabriel Somogyi na základe rokovania prezídia asociácie v Štúrove.

K nepriazni počasia v priebehu júna sa podľa asociácie pripája aj nezáujem premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý podľa nej doteraz nezaujal žiadne stanovisko k svojmu verejnému sľubu odškodniť prevádzkovateľov subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu. Tie boli na základe rozhodnutia vlády najdlhšie zatvorené a zahrnuté až do poslednej fázy uvoľňovania (od 3. júna). Asociácia upozornila, že predložila konkrétnu predstavu o formách pomoci pre oblasť rekreačného kúpeľníctva, úzko spätej s reštartom cestovného ruchu. “Nakoľko odpovede neprichádzajú a dlhšie čakanie si dovoliť nemôžeme, žiadame zodpovedných zástupcov o konštruktívnu debatu, ktorá pomôže prekonať toto zložité obdobie,” uviedol viceprezident SAAKP Peter Kolenčík.

Asociácia žiada napríklad zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 10 % pre vstupné na umelé alebo prírodné kúpaliská, akvaparky, na využitie wellness centier a sáun, masážnych služieb a tiež na všetky služby stravovania. Rekreačné poukazy navrhuje zachovať minimálne do konca roku 2024, pričom štát by ich mal preplatiť za rok 2020 (štát plánuje uhrádzať podiel zamestnávateľov za rekreačné príspevky pre zamestnancov vo výške 55 % z celkovej možnej sumy 500 eur). Asociácia by privítala aj dotácie na zvýšenie technologického štandardu kúpalísk a na modernizáciu, rozvoj a rozšírenie akvaparkov, kúpalísk a turistických atrakcií pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti. Príspevky by pritom mohli čerpať aj samosprávy a organizácie v ich úplnom vlastníctve.

SAAKP žiada aj kompenzáciu nákladov na preventívne opatrenia proti koronavírusu a vyššie náklady na prevádzku, ako aj náhradu výpadku tržieb vo výške 30 % z vlaňajšieho obratu od 13. marca do 3. júna (v tomto čase v roku 2020 boli prevádzky nútene uzavreté) maximálne v objeme 300 tis. eur na jeden subjekt. Asociácia tiež chce odpustenie odvodov zamestnávateľa do konca roka 2020 nielen počas prekážky v práci na všetkých zamestnancov danej spoločnosti, ktorí boli v trvalom pracovnom pomere od 1. marca 2020. Zamestnávatelia v cestovnom ruchu, ktorí udržali pracovné miesta bez prepúšťania, by mali mať nárok na jednorazovú odmenu pre zamestnancov bez odvodov (tzv. trinásty plat) a tiež by mali dostať od štátu za každé udržané miesto 200 eur na zamestnancov, ktorí neboli prepustení od 13. marca do 30. novembra 2020. Asociácia žiada aj lepšiu propagáciu dovolenky na Slovensku.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...