Rómovia neboli počas pandémie nedisciplinovaní, vyplýva z prieskumu

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková (Zdroj: SITA)

Rómovia neboli počas pandémie nedisciplinovaní tak, ako to bolo prezentované v médiách. Vyplýva to z prieskumu Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý si dal vypracovať Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

Na dnešnom zhodnotení 100 dní vo funkcii to povedala jeho splnomocnenkyňa Andrea Bučková. Ako uviedla, oslovených bolo 278 obcí vo vyše 411 marginalizovaných rómskych komunitách na úrovni 51 okresov. Práve koronakrízou sa Bučková zaoberala počas prvých týždňov v úrade.

„Dotazník poukázal na to, že situácia nie je taká kritická, ako sa komunikovalo,“ povedala splnomocnenkyňa. Ako ďalej uviedla, na úrade sa snažili operatívne reagovať na nepriaznivé situácie v súvislosti s koronakrízou, ktoré sa vyskytli v jednotlivých lokalitách v rámci takmer celého Slovenska.

Potrebné bolo napríklad zabezpečiť aj humanitárnu pomoc. „Kontaktovali sme aj Štátny fond hmotných rezerv, pomohla nám aj iniciatívna Kto pomôže Slovensku, či mimovládne organizácie, komunitné centrá, sociálne podniky a samosprávne kraje,“ dodala Bučková.

Splnomocnenkyňa priblížila aj priority jej úradu na nasledujúce obdobie. Medzi ne patrí zabezpečenie pitnej vody a kanalizácie v marginalizovaných rómskych komunitách či vysporiadanie pozemkov.

Úrad tiež v najbližšom období plánuje začať rokovania so zástupcami ministerstiev, samospráv či občianskych združení o základných programových prioritách vlády v oblasti vzdelávania, bývania, zdravia a v oblasti nediskriminácie Rómov. Tento proces je súčasťou prípravy nového strategického dokumentu vlády v oblasti integrácie Rómov. Jeho vyhotovenie je jednou zo základných podmienok pre čerpanie finančných zdrojov Európskej únie pre programové obdobie 2021-2027.

Ďalšími prioritami splnomocnenkyne je aj podpora predškolských zariadení, nielen priestorových kapacít, ale aj materiálneho vybavenia. V tejto súvislosti pripomenula, že od 1. januára 2021 má vstúpiť do účinnosti zákon o povinnej materskej škole od piateho roku života.

Súčasťou plánu investícií je poskytovanie technickej podpory a pomoci obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorú Bučková považuje za kľúčovú. Za inovatívny prvok považuje aj zavedenie multidisciplinárnych tímov, ktoré budú zamerané na podporu komunitného rozvoja na úrovni samospráv.

Andrea Bučková sa stala splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity 1. apríla 2020. V minulosti pôsobila ako riaditeľka implementačného odboru Fondu sociálneho rozvoja , riaditeľka rozvojových projektov, monitorovania a hodnotenia na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity či ako programová manažérka pre oblasť vzdelávania a podpory zamestnateľnosti a oblasť podpory rodovej rovnosti v občianskom združení Kultúrne Združenie Rómov Slovenska.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...