Nová minimálna mzda by podľa Krajniaka mala zvýšiť príjmy chudobných a nepodraziť nohy zamestnávateľom

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Pri zvýšení minimálnej mzdy na Slovensku od začiatku budúceho roka treba podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka nájsť kompromis, ktorý nezastaví rast príjmov najchudobnejších pracujúcich a súčasne nepodrazí nohy malým zamestnávateľom.

“Rešpektujem právo sociálnych partnerov do 15. júla rokovať do poslednej minúty a preto nechcem do toho nejako zasahovať,” povedal v rozhovore pre agentúru SITA. V diskusii so zamestnávateľmi a odborármi však podľa neho prezentuje svoje tri pohľady na rast minimálnych hrubých zárobkov.

“Prvý faktor, ktorý treba zohľadniť, je, že vláda sa zaviaže v budúcom roku znížiť personálne náklady chodu štátu o 10 percent,” povedal. Ak chce vláda podľa neho tento cieľ splniť, tak treba zohľadniť to, že výrazné zvýšenie minimálnej mzdy a ďalších jej pásiem zvyšuje náklady štátu. “Ak chce štát na sebe šetriť, tak musí rozmýšľať aj nad tým, koľko to bude stáť,” povedal Krajniak.

Minister práce a sociálnych vecí je na druhej strane presvedčený o tom, že úroveň minimálnej mzdy na Slovensku ešte stále neodráža to, že na Slovensku máme vyše 80 percent priemernej produktivity práce v Európskej únii.

“Minimálna mzda je podhodnotená a myslím si, že stále je priestor na jej rast,” povedal minister. Tretím faktorom, ktorý je podľa neho potrebné pri stanovení novej sumy minimálnej mzdy zohľadniť, je to, že Slovensko je uprostred ekonomickej krízy. “Najmä malí zamestnávatelia, živnostníci, ktorí majú niekoľko zamestnancov alebo malé podniky teraz ledva prešli trojmesačnou fázou covid krízy, tak urobíme niečo, čím im podrazíme nohy?” položil si otázku Krajniak.

Minimálna mzda na Slovensku sa má podľa platnej legislatívy od začiatku budúceho roka zvýšiť najmenej na 656 eur, čo je 60 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2019. Novelu zákona o minimálnej mzde, podľa ktorej najnižšie hrubé zárobky od roku 2021 predstavujú aspoň 60 % z priemernej hrubej mzdy spred dvoch rokov, v októbri minulého roka v parlamente presadili poslanci za Smer-SD. Republiková únia zamestnávateľov na májovom rokovaní tripartity navrhla, aby sa suma minimálnych zárobkov na rok 2021 “zmrazila” na tohtoročnej úrovni, teda na čiastke 580 eur. O tejto téme zamestnávatelia s odborármi podľa zákona rokujú do polovice júla tohto roka.

Novú výšku minimálnej mzdy od tohto roka podľa novely zákona o minimálnej mzde už nemá schvaľovať vláda. Sumu mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy dohodnutej sociálnymi partnermi alebo určenej podľa zákonného vzorca Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejní oznámením v Zbierke zákonov SR. Pri stanovovaní sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky má prednosť dohoda zamestnávateľov a odborárov.

Ak sa na sume minimálnej mzdy na rok 2021 spoločne dohodnú zamestnávatelia a odborári do 15. júla tohto roka alebo dohoda o najnižších hrubých zárobkoch nastane spoločne s predstaviteľmi vlády na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR do 31. augusta tohto roka, dohodnutá výška minimálnej mzdy bude záväzná. To, že sa odborári so zamestnávateľmi dohodnú na sume minimálnej mzdy na ďalší rok, je však málo pravdepodobné. Takúto bipartitnú dohodu totiž v posledných dvadsiatich rokoch nedosiahli.

Ak sa sociálni partneri na výške minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky do konca augusta tohto roka nedohodnú, mal by sa uplatniť vzorec, podľa ktorého sa minimálna mzda od roku 2021 určí ako 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila o 60 eur na 580 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpol na 3,333 eura z vlaňajších 2,989 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti minulému roku vzrástol o 46,39 eura na 476,39 eura. Za takýmto nárastom sumy čistej minimálnej mzdy však nie je len zvýšenie hrubého zárobku o 60 eur, ale aj nárast nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2020 z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, ktoré na jeseň minulého roka schválil parlament.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...