Rektor STU navrhol odvolanie dekana FIIT

Dekan FIIT STU Ivan Kotuliak (Zdroj: SITA)

Rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) Miroslav Fikar vyzval Akademický senát (AS) STU o vyjadrenie nedôvery osobe dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) Ivana Kotuliaka.

Uviedol to dnes na zasadnutí AS STU. Zároveň podal návrh na odvolanie Kotuliaka z pozície dekana. Podľa Fikara situácia na fakulte dospela do bodu, ktorý neznesie odklad a predstavitelia STU musia rázne konať. Odchod 26 zamestnancov fakulty nie je podľa neho možné nazvať inak ako rozvratom. Dodal, že meno FIIT aj STU môže byť poškodené v očiach súčasných aj budúcich študentov.

Z FIIT STU odchádza väčšina pôvodných akademických zamestnancov a dve tretiny všetkých profesorov a docentov, tiež viacerých garantov štúdia. Dokopy fakultu opúšťa 26 pedagógov. Ako dôvod uviedli, že nevedia ďalej fungovať v súčasných podmienkach na fakulte tak, aby si zachovali morálnu integritu. Medzi odchádzajúcimi učiteľmi sú aj takí, ktorým končia pracovné zmluvy 30. júna a 31. augusta a neboli im predĺžené. Dekana fakulty Ivana Kotuliaka vyzvali pedagógovia k vypísaniu výberových konaní na nových vyučujúcich, no ten to pre koronakrízu odmietol urobiť.

Viacerí členovia senátu AS STU uviedli, že rektor mohol načrtnúť problém skôr, keďže situáciu na FIIT STU riešia na senáte univerzity rok. Zástupcovia študetskej časti uviedli, že im ide o to, aby kvalita školy bola zachovaná a študenti z nej neodišli. Podľa predsedu Správnej rady STU Milana Ftáčnika, ktorý na zasadnutí AS STU vystúpil tiež, sa na STU rozpadá fakulta a povinnosťou teda je hľadať riešenia na jej záchranu.

Predseda AS STU Marián Peciar dal po niekoľkohodinovej diskusii hlasovať o nedôvere dekanovi Kotuliakovi. Odovzdaných bolo 38 hlasovacích lístkov, z toho 35 platných. Výsledkom bolo, že 15 členov senátov hlasovalo za vyslovenie nedôvery, desať sa zdržalo a desať členov hlasovalo za nevyslovenie nedôvery. Návrh tak nebol prijatý a senát dekanovi FIIT STU nevyslovil nedôveru.

Ako priblížil pre médiá Ftáčnik, hlasovanie o vyslovení nedôvery vznikol na základe podnetu študentskej časti AS STU. Za závažnejšie považuje vyjadrenie rektora STU, ktorý vyzval dekana Kotuliaka na odstúpenie „dnes a tu“. Kotuliak sa aj napriek pozvaniu od predsedu AS STU na zasadnutí nezúčastnil. Ftáčnik podotkol, že odvolávanie dekana podľa vysokoškolského zákona je vážnou formálnou vecou, ktorou sa musí zaoberať AS STU. Riešiť by ju mal na svojom mimoriadnom zasadnutí o dva týždne. Prítomný by mal byť aj dekan Kotuliak. „Po všetkých tých stanoviskách, ktoré bude mať príslušný orgán akademického senátu, bude celý senát opäť tajným hlasovaním rozhodovať o tomto vážnom návrhu,“ vysvetlil Ftáčnik.

Spory na FIIT STU trvajú rok. Vyhrotili a medializovali sa po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Neskoršie rokovanie s cieľom upokojenia situácie zo 14. januára prinieslo niekoľko dohôd, no situáciu úplne neutíšilo. Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do akademického senátu fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu. Časť zamestnancov FIIT prvýkrát vstúpila do štrajku 17. februára, neskôr bol prerušený následkom mimoriadnej situácie na Slovensku spôsobenou ochorením Covid-19.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...