Občianske združenia zachraňujúce hrady budú môcť po novom žiadať aj o dotácie z EÚ, stretol sa s nimi minister

Hrad Zborov - Ilustračný obrázok (Zdroj: Facebook)

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský počas víkendu navštívil zrúcaninu hradu Hrušov pri Topoľčiankach. Cieľom bolo dohodnúť sa so zástupcami OZ Leustach (Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja), ktorí už viac ako 15 rokov opravujú hrad Hrušov, ale aj ostatnými predstaviteľmi slovenských hradov a OZ Zachráňme hrady. Problémom sú pozemky štátneho podniku Lesy SR, na ktorých hrady stoja.

Na pôde MPRV SR sa od novembra 2019 konajú pracovné stretnutia zástupcov Ministerstva kultúry, Lesov SR, Pamiatkového úradu, OZ Zachráňme hrady a MPRV. Cieľom je vyriešiť problematiku vlastníctva pozemkov ležiacich pod národnými kultúrnymi pamiatkami – ruinami hradov v správe Lesov SR. Občianski aktivisti, ktorí zachraňujú hrady, žiadajú, aby pozemky prešli pod obce alebo občianske združenia zachraňujúce pamiatky.

„Pracovná skupina pripravuje návrh, ako čo najjednoduchšie a najtransparentnejšie upraviť legislatívu. Tá by umožnila vysporiadanie pozemkov, ktoré sú problematické alebo sú v správe Lesov SR. OZ alebo obce by potom mohli na nich pracovať a získavať aj väčšie financie z podpory EÚ,“ vysvetlil Ratibor Mazúr, predseda OZ Zachráňme hrady.

O dotácie z EÚ sa môžu uchádzať len vlastníci pozemkov alebo stavieb. A to OZ nie sú. Problémom sú na niektorých hradoch aj vysoké nájmy a dane z nehnuteľností. Minister Ján Mičovský si vypočul všetky problémy nielen hradu Hrušov, ale aj Zborov, Šariš, Vinné a Revište.

„Milujem históriu, mám veľmi dobrý vzťah k slovenským hradom. A preto chcem poďakovať za obetavú prácu týmto úžasným ľuďom, ktorí sa už viac ako 20 rokov starajú o slovenské hrady. Prvým krokom riešenia týchto problémov bude jasné zadanie vytvoriť geometrické plány pozemkov, na ktorých hrady stoja. A tiež vytýčiť okolitý areál, ktorý OZ používajú na stavebné a sanačné práce,“ predstavil J. Mičovský riešenie.

Ďalším krokom bude zjednotenie postupu úradov geodézie, kartografie a katastra SR. Tiež treba nájsť spôsob, ako sa pozemky pod hradmi predajú alebo prenajmú čo najvýhodnejšie pre OZ alebo obce. V zmluvách bude zakotvený napr. zákaz predaja tretím osobám, inak prejde pozemok späť do vlastníctva štátu.

Mnoho hradných kopcov sa nachádza vo vysokých stupňoch ochrany prírody. Preto bude potrebná aj dohoda s Ministerstvom životného prostredia, aby dané OZ mohli vykonávať svoju činnosť v okolí hradu a zároveň boli ochrancami prírody.

Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny by malo byť v priebehu dvoch týždňov.

Táto informácia je komerčným oznámením a je odvysielaná v znení dodanom klientom bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...