Bakalársku prácu vytiahli aj na Remišovú. Nemá v nej ani jednu citáciu

Veronika Remišová (Zdroj: SITA)

Záverečné vysokoškolské práce politikov sú v posledných dňoch ostro sledovanou záležitosťou. Okrem kritiky, ktorú si za svoje bakalárske a diplomové práce vyslúžili predseda NR SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár a jeho stranícka kolegyňa Petra Krištúfková sa objavili aj články o záverečných prácach podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej. Tá absolvovala štúdium na Činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Bakalárska práca, ktorú Veronika Remišová odovzdala a obhájila na VŠMU v roku 1998 ešte za slobodna pod dievčenským menom Belošovičová zaujala portál Finančné noviny (FN). Ten poukazuje na to, že vzhľadom na to, že Remišová je verejný činiteľ, tak ľudia majú právo vedieť, aká je jej kvalifikácia na post podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu.

Remišovej bakalárka sa venuje bábkovej hre „Modrý Peter“ a v prvej časti sa zaoberá vedeckou prácou Gyulu Urbána s názvom „Ako napísať bábkovú hru, aby sa stala bestsellerom“. Mottom celej práce je výrok autorky: „Držať v ruke bábku, je ako držať človiečika, ktorý môže umrieť“.

Žiadne citácie z uvedených zdrojov

Finančné noviny však nepoukazujú na samotnú tému Remišovej bakalárskej práce, či na jej samotný obsah, ale skôr na to, že sa v nej podľa nich nenachádzajú žiadne citácie z použitej literatúry.

„Súčasná situácia v bábkovom divadle naznačuje jeho odklon od dieťaťa a snahu pozdvihnúť tento žáner k dospelému divákovi. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo aplikovať literárny pojem bestseller v malom slovenskom kontexte na bábkové divadlo pre detského diváka a vyzdvihnúť jeho hlavnú devízu jednoduchosť, zrozumiteľnosť a komunikatívnosť. To čo hľadajú veľké literárne diela a filozofické spisy, Gyula Urbán hovorí jednou vetou: Ach to je krása – mať plné bruško a mať priateľa,“ napísala Remišová v závere svojej bakalárskej práce.

Podľa FN má bakalárka Veroniky Remišovej v obsahu 14 rôznych zdrojov, z ktorých autorka čerpala. Citovaný však nie je ani jeden z nich. Portál pritom upozorňuje, že „pravidlá pre citovanie literatúry v akýchkoľvek dokumentoch ustanovovala Slovenská technická norma STN 690 1998“, ktorej novšie verzie sú tak isto dostupné.

Druhá strana mince?

Tak trochu iný názor na bakalársku prácu podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu uverejnil na svojom facebookovom profile redaktor televízie JOJ Samuel Migaľ. Podľa neho je Remišovej práca rozsahom štandardná a porovnateľná s inými bakalárskymi prácami.

Aj Migaľ však priznáva, že táto bakalárka neobsahuje žiadne citácie, aj keď v zdrojoch použitej literatúry uvádza 14 rôznych publikácií.

„Vychádzajúc z mojich študijných poznatkov, by takáto bakalárska práca na vysokej škole v súčasnosti neobstála. Nepoznám metodiku písania záverečných prác v roku 1998 na VŠMÚ. No vzhľadom na fakt, že ide o umeleckú vysokú školu, je možné, že citácie v záverečnej práci mohli absentovať,“ myslí si redaktor JOJky.

Diplomová a dizertačná práca

Migaľ ďalej dodáva, že Remišovej diplomová práca s názvom „Popoluška, bábkové divadlo ako montáž atrakciónov“ bola vypracovaná v štandardnom rozsahu zodpovedajúcom diplomovej práci a sú v nej aj náznaky citácií z použitej literatúry, aj keď ide len o 8 citátov v celej diplomovej práci, zatiaľ čo zoznam použitej literatúry je podstatne širší.

Dizertačnú prácu s názvom „Symbolizmus, syntéza troch priestorov v diele Mauricea Maeterlincka“, vďaka ktorej sa Remišová stala doktorkou umeleckých vied a získala titul ArtD. opisuje Migaľ ako spĺňajúcu všetky formálne stránky. Citácie sú v celom texte a zdrojov použitej literatúry je približne 70. Zväčša od francúzskych autorov.

Na kritiku vznesenú voči bakalárskej práci spred vyše 20 rokov sme sa opýtali aj Veroniky Remišovej (Za ľudí). Tá však nereagovala.

Rovnako sme kontaktovali aj VŠMU s otázkou, či v roku 1998 pri odovzdaní Remišovej práce platili iné pravidlá pri citovaní zdrojov ako dnes. Pýtali sme sa aj na to, či v prípade VŠMU platí nejaká výnimka, podľa ktorej nie je nutné v záverečných prácach jej absolventov uvádzať citácie. Odpovede sme do vydania článku nedostali. O prípadné reakcie Veroniky Remišovej alebo VŠMU budeme text aktualizovať.

— TOP

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

222

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...