V Rumunsku chcú zakázať výučbu genderových štúdií

(Zdroj: SITA)

Rumunským parlamentom minulý týždeň prešiel zákon, ktorý školám významne sťažuje výučbu a propagovanie genderových štúdií, respektíve postojov, podľa ktorých je rod odlišný od biologického pohlavia. Kritici hovoria o návrate do stredoveku a vybrali sa protestovať pred sídlo prezidenta, ktorý môže legislatívny proces skomplikovať.

Rodové alebo gender štúdiá sú pomerne novým vedeckým odborom. Hoci je jeho relevancia často spochybňovaná, udomácnil sa aj na Slovensku. Centrum rodových štúdií funguje od roku 2001 napríklad aj v rámci Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a za cieľ si kladie okrem iného aj podporu „zavádzania gender mainstreamingu do spoločenskej praxe“ či iniciovanie „rodovej senzitivity na jestvujúce štrukturálne nerovnosti“.

Nie všade je ale príchod gender ideológie na akademickú pôdu jednoduchý. V roku 2018 napríklad maďarská vláda zrušila akreditáciu a financovanie rodových štúdií na univerzitnej úrovni a po podobnej trajektórii sa teraz vydalo aj Rumunsko.

Rod je to isté ako pohlavie

Tamojší parlament v Bukurešti totiž odklepol zákon, ktorý zakazuje všetkým vzdelávacím inštitúciám „propagovať teórie a názory na rodovú identitu, podľa ktorých je rod samostatným pojmom nezávislým od biologického pohlavia“.

Podobné legislatívne aktivity ale nie sú po vôli niektorým akademikom, študentom alebo ľudskoprávnym organizáciám, ktoré obvinili zákonodarcov z toho, že chcú vrátiť vzdelávací systém v Rumunsku „späť do stredoveku“.

Univerzita v Bukurešti napríklad vo svojom stanovisku k problematike uviedla, že táto legislatíva „je v rozpore so základnými právami, ktoré zaručuje rumunská ústava a medzinárodnými dohovormi, ktorých je Rumunsko zmluvnou stranou“ a dodala, že text zákona nemá vedecký základ a zasahuje do slobody vzdelávania.

Útok na univerzity?

Kritici právnej úpravy ale neostali len pri slovách a vybrali sa do ulíc. Desiatky demonštrantov sa napríklad zišli pred palácom Cotroceni v Bukurešti, kde sídli tamojší prezident Klaus Iohannis a žiadali ho, aby zákon nepodpísal a vrátil ho poslancom späť do parlamentu.

Ako informuje spravodajská agentúra Associated Press (AP), na transparentoch zúčastnených demonštrantov sa objavovali heslá ako: „toto je útok na samostatnosť univerzít“, „otvorené mysle, nie zatvorené dvere“ alebo „biologické pohlavie nie je rodová identita“.

— TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

14

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...