Iba vec čísel? Prečítajte si 5 neekonomických dôvodov za voľnú nedeľu

Ilustračná fotografia (Zdroj: SITA)

Úcta ku koreňom európskej civilizácie, rešpekt k právam žien či samotné náboženské vyznanie, aj to sú podľa konzervatívneho portálu Christianitas významné neekonomické dôvody pre zachovanie voľnej nedele.

Koronakríza priniesla do verejného diskurzu aj debaty o parmanentne voľnej nedeli. Po vzore niektorých západných krajín o nej hovoria mnohí politici, pričom najčastejšie sa skloňujú zrejme dôvody ekonomické.

Hoci nie sú nezanedbateľné, paleta argumentov je podstatne širšia. O tých, ktoré svedčia v prospech voľného víkendového dňa, sa rozpísal aj autor portálu Christianitas. Vychádza pritom primárne z antickej a stredovekej tézy, že človek nežije preto, aby pracoval, ale naopak.

Prvým neekonomickým dôvodom je argument náboženský. „Boh prikázal ľudstvu svätiť posvätný deň (Ex 20, 8). Pracujúci teda majú právo voči štátu byť uvoľnení od práce v nedele a posvätné dni, aby sa mohli venovať duchovným aktivitám a plniť si povinnosti voči Bohu,“ cituje autor Sväté písmo.

Ďalší sa opiera o našu históriu. Súčasný sekulárny štát by vraj mal rešpektovať voľnú nedeľu z toho titulu, že jeho korene sú z veľkej časti kresťanské. Ak podľa autora nechce byť štát totalitný a preformátovať myslenie občanov tak, ako v minulosti, mal by posledný voľný deň v týždni rešpektovať.

Autor ako tretí argument skloňuje aj potrebu zabrániť diskriminácii žien. „Moderný štát paradoxne v mnohom diskriminuje ženy, keď ich necháva akoby pod dvojitým bremenom: materskej starostlivosti o deti v rodine a kariérnych nárokov na pracovnom trhu,“ hovorí.

O obsiahlejšom zdôvodnení uvedených argumentov a ďalšie z nich si môžete prečítať na tejto adrese.

Text bol vydaný ako PR článok

— TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

3

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...