Ján Jesenský: Lekár, ktorý bojoval proti Habsburgom

Poprava Jána Jeseniusa v Prahe (Zdroj: Wikipedia)

Nemecky hovoriaci slovenský lekár a filozof, ktorý pôsobil v Čechách. Aj tak by sa dal zhrnúť život Jána Jesenského, ktorého popravili v tento deň pred 399 rokmi za účasť na stavovských povstaniach. Nebol to totiž len významný lekár a anatóm, ktorý napísal viac ako 50 odborných prác, ale aj politik a historik.

V dnešný deň si pripomíname 399 výročie úmrtia významného slovenského lekára, filozofa a politika, ktorý prispel do politického a vedeckého diania v Čechách. Ján Jesenský, známy tiež ako Ján Jesenius alebo Ján z Jesenu,

Ján bol zo slovenského, resp. uhorského zemianskeho rodu Jesenských, ktorý pochádzal z obce Veľké Jaseno (dnes Turčianske Jaseno). Sám sa narodil v roku 1566 v meste Vratislav (Vroclav, Poľsko, vtedy súčasť Čiech) a študoval medicínu a filozofiu v nemeckom Wittenbergu, Lipsku a neskôr v talianskej Padove.

Doktorát v medicíne získal v roku 1591, pričom zároveň získal aj doktorát z filozofie, ten mu však odmietli ako evanjelikovi uznať – Padovská univerzita bola totiž katolícka. Priznaný mu bol až na pražskej univerzite, kde od roku 1600 prednášal.

Portrét Jána Jesenského (Zdroj: Wikipedia)

Sklon k politike

V tom istom roku vykonal taktiež svoju slávnu pitvu – išlo o prvú verejnú pitvu v Čechách, pričom ako subjekt bolo použité telo obesenca. O rok na to vydal Jesenský opis pitvy v deviatich prednáškach, čím prispel k rozvoju anatómie.

V tomto období sa začal aktívnejšie zaujímať o politiku, nespokojný bol napríklad s podporou protireformácie zo strany panovníka Rudolfa II. V roku 1608 preto vstúpil do služieb jeho brata, uhorského kráľa Matúša II.

Neskôr sa s kráľom rozišiel a nasledujúce roky strávil cestovaním, najmä po Uhorsku a Nemecku. V roku 1617 sa vrátil do Prahy, teda v období, keď v strednej Európe vrcholil náboženský konflikt medzi protestantmi a katolíkmi.

Smrť a pamiatka

V rovnakom roku bol Jesenský zvolený za rektora Karolina (Karolov internát), ktorý v tej dobe ovládali protestantské stavy. Nasledujúce dva roky sa venoval hlavne politickej a diplomatickej činnosti. Po pražskej defenestrácii v roku 1618 bol poverený, aby presvedčil uhorské stavy, nech nevolia Ferdinanda Habsburského za uhorského kráľa.

Jesneského však v Bratislave zatkli a previezli do Viedne. Neskôr po prepustení vydával viaceré protihabsburgské diela, avšak po bitke na Bielej Hore v roku 1620 bol ako jeden z predstaviteľov stavovskej rebélie zatknutý. Dňa 21. júna 1621 bol spolu s ďalšími 26 vodcami stavovských povstaní popravený – vyrezali mu jazyk a sťali hlavu.

Slovenská akadémia vied (SAV) dnes udeľuje na jeho počesť Zlatú čestnú plaketu SAV Jána Jessenia. Pomenovaná je po ňom planétka 11830 Jessenius, vlak EC Jan Jessenius, premávajúci medzi Prahou, Bratislavou a Budapešťou, ako aj Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského sídliaca v Martine.

— JOR

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

12

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Hygieničky analyzovali prípady, bezpríznakových bolo takmer 70 % pacientov

Hygieničky analyzovali prípady, bezpríznakových bolo takmer 70 % pacientov

Hygieničky analyzovali prípady ochorenia COVID-19, bezpríznakových bolo takmer 70 % pacientov. Do analýzy zahrnuli 363 prípadov ochorení pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické šetrenie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky. Z nich nemalo žiadne príznaky 252 pacientov. Prípady..