ŠTÚDIA: Veriace páry sú v sexuálnom živote spokojnejšie

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Ženy a muži, ktorí spolu žijú ako veriaci, majú šťastnejší sexuálny život než sekulárne páry. Tvrdí to americký Inštitút pre štúdium rodiny. Všetky spokojné páry však majú niečo spoločné a to sú rodinne založení muži.

Výskum autori robili v 11 krajinách. Do projektu sa zapojili ľudia z USA, Argentíny, Austrálie, Čile, Kanady, Kolumbie, Francúzska, Írska, Mexika, Peru a Spojeného kráľovstva.

Výskum ukázal, že až 68 percent žien a 64 percent mužov z veriacich manželstiev je so svojim vzťahom po sexuálnej stránke spokojných. U sekulárnych manželstiev je v priemere takto spokojná len asi polovica opýtaných.

Rodinne založení muži

Výskum ukazuje aj ďalšiu zaujímavú informáciu. Či už kultúrne progresívne alebo nábožensky konzervatívne páry, ktoré boli spokojné so svojim sexuálnym životom, mali jedno spoločné. V oboch skupinách sa muži do veľkej miery zapájali do rodičovských povinností a výchovy detí.

Rozdiel medzi domácim násilím vo veriacich a neveriacich rodinách však nie je nijako významný, aj keď autori štúdiu píšu, že náboženstvo zdieľané oboma partnermi je vo vzťahu skôr pozitívnym ako negatívnym faktorom. Výskum sa zameriaval na 4 hlavné faktory manželstva: kvalitu vzťahu, plodnosť, domáce násilie a neveru.

Sú to práve veriaci, kto má v manželstvách viac detí a je oveľa častejšie, že sa ľudia rovnakého vierovyznania zosobášia.

Autori výskumu z amerického Inštitútu pre štúdium rodiny uvádzajú, že mnohé západné spoločnosti sa postupne odvracajú od modelu tradičného rodinného života, pretože ľudia majú deti stále častejšie mimo manželstiev a žijú spolu v partnerských zväzkoch aj bez manželského sľubu.

— Tím Denník S


Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...