Rozbehla sa medzinárodná petícia proti prijatiu Istanbulského dohovoru Úniou. Pripojili sa aj slovenskí aktivisti a politici

Martin Komár, Patrik Daniška, Eva Grey, Anna Andrejuvová, Erik Zbiňovský, Andrej Ralbovský a Martin Čepček (Zdroj: Peter Števkov)

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru odmietajú viaceré európske organizácie na ochranu rodiny a ľudských práv. Organizujú medzinárodnú petíciu, ku ktorej sa pridávajú aj viacerí slovenskí aktivisti a politici. Podrobnosti k petícii zverejnili na spoločnej tlačovej konferencie predstavitelia Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, Slovenského dohovoru za rodinu a Nadácie Slovakia Christiana.

Hlavným iniciátorom a organizátorom medzinárodnej petície proti prijatiu Istanbulského dohovoru Európskou úniou je poľská právnická organizácia Ordo Iuris. Tá oslovila aj slovenské organizácie Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku i Nadáciu Slovakia Christiana. Petíciu podporuje aj Slovenský dohovor za rodinu.

Ide o občiansku aktivitu mimovládnych organizácií, ktoré informujú o spustení celoeurópskej petície proti pristúpeniu EÚ k takzvanému Istanbulskému dohovoru. Petíciu bude možné podporiť podpisom predovšetkým elektronickou formou.

Organizátori petície žiadajú Európsku komisiu a jej predsedníčku Ursulu von der Leyenovú, aby dohovor neratifikovala. Označujú ho pritom za kontroverzný a ideologický. „Nesúhlasíme s tým, aby sa Európska únia pokúšala proti vôli viacerých členských štátov harmonizovať trestné právo, vnášať do právnych poriadkov ustanovenia priamo obmedzujúce viaceré základné práva a slobody a nanucovala nebezpečnú ideologickú agendu,“ uviedol Andrej Ralbovský z Nadácie Slovakia Christiana.

Petíciu pridali aj politici

Patrik Daniška z Inštitútu pre Ľudské práva a rodinnú politiku je presvedčený, že „EÚ nemôže k tomuto dokumentu pristúpiť, nakoľko nebol dosiahnutý konsenzus všetkých členských krajín“.

Spomedzi slovenských politikov túto iniciatívu podporili napríklad poslanci Anna Andrejuvová, Anna Záborská, Martin Čepček, europoslankyňa Miriam Lexmann, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, ale napríklad aj exminister vnútra Vladimír Palko, ktorého viaceré krajské orgány KDH stále častejšie vyzývajú, aby kandidoval na predsedu KDH.

Podpisy pod petíciu sa budú zbierať predovšetkým prostredníctvom stránky stopgenderconvention.org/, ktorá má aj slovenskú jazykovú verziu. Organizátori petície argumentujú, že v Istanbulskom dohovore sú mnohé ustanovenia, ktoré už sú v súčasnosti obsiahnuté v národnej legislatíve väčšiny členských štátov Rady Európy vrátane Slovenska.

EÚ nesmie obchádzať pravidlá

„Na pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru nepostačuje ani jednomyseľné rozhodnutie v Rade Európy, ale vyžaduje aj zmenu zakladajúcich zmlúv, ktoré majú charakter medzinárodných zmlúv. Nie je možné obchádzať demokratické pravidlá a uzurpovať si také kompetencie, ktorých sa členské štáty nikdy v prospech EU nevzdali. Ak Európska únia zasiahne týmto spôsobom do suverenitu štátov dnes v ideologickej otázke, môže tento precedens zopakovať kedykoľvek v budúcnosti pri otázkach, napríklad ekonomických,“ zdôraznila jedna zo signatárok petície, poslankyňa Anna Andrejuvová.

Petíciu podporili okrem politikov aj osobnosti ako Erik Zbiňovský, Renáta Ocilková, Anton Chromík, Jana Michaličková či Juraj Šúst. Petícia je spoluorganizovaná mimovládnymi organizáciami zo šiestich Európskych štátov z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Španielska.

Problémy aj na domácej pôde

Koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu Erik Zbiňovský sa pri príležitosti brífingu, ktorý sa k tejto téme konal pred Národnou radou, pre Denník Slovensko vyjadril aj k samostatnej problematike a to k postupu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá Rade Európy ohľadom Istanbulského dohovoru zaslala list bez konkrétnych právnych účinkov. Podľa aktivistov tak priamo nenaplnila predošlú vôľu NR SR a vlády.

„Jasne sa nevyjadrila, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou,“ povedal Zbiňovský s tým, že našej krajine momentálne prislúcha povinnosť nekonať v rozpore s obsahom dokumentu a teda stále nás k niečomu zaväzuje.

— Peter Števkov, TOP, TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

115

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter