ĽSNS je podľa politológa možné zaradiť medzi krajnú pravicu

ĽSNS pred Generálnou prokuratúrou (Zdroj: Youtube)

Politickú stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko je možné definovať ako krajnú pravicu. Uviedol to dnes na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Erik Láštic. Ten v kauze šekov, pre ktoré je stíhaný predseda strany Marian K., vypracoval odborné vyjadrenie, v ktorom sa zameral na fungovanie nacionalistických strán na európskej úrovni.

V rámci dokumentu autor zadefinoval charakteristiky, ktoré spájajú strany, ktoré je možné klasifikovať ako krajne pravicové. Týmito znakmi sú podľa Láštica „kultúrny pesimizmus”, „nativizmus”, „autoritárstvo”, „antidemokratický postoj” a tiež odvolávanie sa na autoritársky režim z minulosti. Politológ na následnú otázku prokurátora skonštatoval, že tieto charakteristiky spĺňa aj ĽSNS. Obžalovaný Marian K. v tejto súvislosti zdôraznil, že v samotnom dokumente jeho autor konštatuje, že najbližšie vzťahy s ostatnými nacionalistickými stranami v Európe má v rámci slovenských strán hnutie Sme rodina, nie jeho strana.

Súd dnes tiež vypočul Alexandra Mušinku z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity. Ten sa v odbornom vyjadrení zaoberal spôsobmi označovania Rómov. Pripomenul, že na medzinárodnom kongrese v roku 1971 sa rómski delegáti uzniesli, že na ich označenie sa má využívať pojem Rómovia. Pojem „Cigáni” je podľa neho vnímaný Rómami ako „zjavne pejoratívny” a je spájaný s urážkami a ponížením. Na druhej stane však svedok skonštatoval, že sa nájdu aj osoby, ktoré sa označujú za Cigánov. Marian K. v tejto súvislosti povedal, že odborné vyjadrenie sa nijakým spôsobom nezaoberalo žalovaným skutkom.

Na dnešnom pojednávaní vypovedali aj manželia Marián a Júlia Koleňovci. Tí boli jednou z troch rodín, ktorým Marian K. v roku 2017 odovzdal šeky na 1 488 eur. Silvia Koleňová pred súdom uviedla, že číslam na šeku nepripisovali žiaden význam. Jej manžel doplnil, že za peniaze si kúpili auto potrebné na prepravu ich detí. „Peniaze im reálne pomohli,” komentoval výpoveď manželov obžalovaný.

Predseda ĽSNS Marian K. čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur. Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Prokurátor Tomáš Honz označil na januárovom pojednávaní v tejto veci číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora. Samosudkyňa Ružena Sabová, ktorá v tomto prípade rozhoduje, zase skonštatovala, že skutok je možné stíhať aj podľa prísnejšej kvalifikácie, konkrétne ako založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...