Čaputovej odmietnutie Istanbulu nemá právne účinky, píšu z Rady Európy. Aktivisti si myslia, že nás oklamala

List Zuzany Čaputovej, ktorým mala dať definitívne zbohom kontroverznému Istanbulskému dohovoru, podľa adresáta – Rady Európy – nevyvoláva žiadne právne účinky a mal iba informovatívny charakter. Náš podpis tak pri dokumente stále svieti. Anton Chromík z Aliancie za rodinu si myslí, že nás prezidentka oklamala a súhlasí s ním vyše 12-tisíc signatárov novej petície, v ktorej je hlava štátu žiadaná, aby uskutočnila nápravu.

Istanbulský dohovor sa zdal byť vo vzťahu k Slovensku minulosťou. Po dvoch negatívnych stanoviskách NR SR a odmietnutí kontroverzného rodovo-ideologického dokumentu aj zo strany predošlej vlády mala dať posledné slovo prezidentka Zuzana Čaputová. A to konkrétne listom adresovaným Rade Európy (RE), ktorej mala oznámiť, že SR sa nehodlá stať jeho zmluvnou stranou.

Práve pri uskutočňovaní tohto posledného a zároveň najdôležitejšieho kroku nastal problém, na ktorý upozorňuje Aliancia za rodinu (AZR), ktorá sa v boji proti Istanbulskému dohovoru veľmi aktívne angažovala. Jej hovorca Anton Chromík sa pre Denník S nechal počuť, že ide o zrejmú snahu celý proces opätovne naštartovať.

„Oznámenie bolo prijaté ako informácia o súčasnom stave ratifikačného postupu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (CETS č. 210) Slovenskej republiky bez konkrétnych právnych účinkov a bolo zodpovedajúcim spôsobom spracované,“ odvetil zástupca príslušného úradu Rady Európy na žiadosť AZR o informáciu. Dôsledkom toho je, že podpis Slovenska pod dokumentom stále svieti.

Od Čaputovej žiadajú nápravu

Vzhľadom na horeuvedenú odpoveď sa na Slovensku rozbehla petícia, v ktorej Aliancia požaduje, aby Zuzana Čaputová oznámila náš nesúhlas riadnym a jednoznačným spôsobom, napríklad v súlade s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve a vzala náš podpis späť. Podpísalo sa pod ňu vyše 12-tisíc občanov.

„Pani prezidentka nás proste oklamala, nemienila napísať taký list, ktorý by mal právne účinky,“ skonštatoval pre Denník S Chromík a vraví, že za súčasného stavu sme napríklad limitovaní v prijímaní zákonov, ktoré by boli v rozpore s rodovou ideológiou.

Opiera sa pritom opäť o Viedenský dohovor, podľa ktorého tá zmluvná strana, ktorá dohovor podpísala, sa má zdržať konania, ktoré by mohlo mariť účel a predmet daného dohovoru až kým jasne neprejaví úmysel, že sa nehodlá stať jeho zmluvnou stranou.

Prezidentský palác tvrdenie Chromíka a Rady Európy spochybňuje

„Prezidentka už pred dvoma mesiacmi oznámila Rade Európy ukončenie ratifikačného procesu Istanbulského dohovoru na základe hlasovania poslancov NR SR. Informovala, že dohovor ňou nebude ratifikovaný a na základe tohto hlasovania poslancov listom Rade Európy oznámila, že Slovensko sa nestane zmluvnou stranou dohovoru. Dohovor teda na Slovensku neplatí a platiť nemôže,“ povedal pre denník Postoj hovorca Zuzany Čaputovej Martin Strižinec s tým, že podpis doteraz nechcela vziať späť žiadna iná krajina.

Podľa právničky Rady Európy Veroniky Bilíkovej z listu Zuzany Čaputovej nevyplýva, že Slovensko chce späť vziať svoj podpis, ale len to, že ratifikačný proces z našej strany nebol doposiaľ ukončený, no jedným dychom dodáva, že Slovensko by sa stalo pravdepodobne prvou krajinou, ktorá by vzala podpis späť z čisto ľudskoprávnej zmluvy.

— TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

52

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...