Nejasné pokyny či náročná komunikácia so žiakmi. Učitelia počas pandémie bojovali s problémami, ukázal prieskum

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Nejasné inštrukcie, málo pokynov či problematická komunikácia so žiakmi a rodičmi. To sú len niektoré príčiny nadmernej záťaže, ktoré učitelia pociťovali počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou a pomenovali ich v prieskume.

Ten je súčasťou dizertačnej práce Alexandra Loziaka a jeho školiteľky, riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV), Denisy Fedákovej. V prieskume učitelia uviedli, že sa počas mimoriadnej situácie naučili pracovať s počítačom a informačno-komunikačnými technológiami.

Prieskum sa uskutočnil v posledný aprílový týždeň, referenčným výberom, teda „snowball“ metódou, v ktorej respondent odporučil ďalšieho človeka na dotazovanie. Na otvorené otázky odpovedalo 93 učiteľov z oboch stupňov základných škôl z celého Slovenska.

V texte zverejnenom na stránke SAV výskumníci uviedli, že učitelia opakovane uvádzali aj bezmocnosť a neistotu. „Bezmocnosť a neistota pramenili predovšetkým z nejasnosti situácie, nedostatočných pokynov, zo zmien, ktoré sa ťažko predvídali a nebolo ľahké sa im prispôsobiť,“ vysvetlila pre agentúru SITA Fedáková.

Riaditeľka CSPV SAV priblížila, že učitelia medzi najvypuklejšie príčiny nadmernej záťaže zaradili neistotu súvisiacou so zmenou, a to najmä nejasné inštrukcie, málo pokynov či zmeny v postupoch. Za príčinu označili aj problematickú komunikáciu so žiakmi.

V prieskume priblížili, že museli riešiť aj to, ako sa so žiakmi spojiť, a tiež to, že s niektorými z nich sa spojiť nedalo. Nadmernú záťaž spôsobila aj časová náročnosť prípravy na nové vyučovanie. Niektorí opýtaní priblížili, že mali množstvo práce a k tomu zároveň vlastné školopovinné deti doma. „Problémom bolo aj nedostatočné technické vybavenie vyučujúcich, slabá znalosť technológií a foriem online učenia,“ dodala.

Inštrukcie a usmernenia spočiatku podľa výskumníčky neprišli v správnom čase. Vysvetlila, že mnohí respondenti uvádzali aj nedostatočnú komunikáciu zo stany vedenia škôl. Postupom času sa situácia vyjasňovala a prichádzali zadania, „vychytali“ sa chyby a zlepšila sa komunikácia. Výrazne tak podľa nej poklesla neistota týkajúca sa procesu výučby. Čo bolo, ako podotkla, dôležité nielen pre vyučujúcich, ale aj pre žiakov, ktorí tiež bojovali s pocitmi neistoty a napätia.

V prieskume učitelia uvádzali aj zručnosti, ktoré nadobudli či sa ich naučili v čase mimoriadnej situácie. Išlo predovšetkým o prácu s počítačom a informačnými a komunikačnými technológiami.

Učitelia reportovali zlepšenia nielen svojich zručností, ale zlepšili sa aj žiaci. Pozitívne bolo osvojenie si online platforiem a videokonferenčné hodiny, ktoré chcú vyučujúci využívať ako súčasť vyučovania aj v budúcnosti,“ načrtla Fedáková.

Prezenčná výučba na školách je od 16. marca prerušená. Obnoviť by sa mala čiastočne 1. júna. Pod podmienkou zabezpečenia hygienických a ochranných opatrení môžu deti privítať škôlky a prvý stupeň a piaty ročník základných škôl. Otvorené by mali byť aj špeciálne materské školy a prvý až piaty ročník špeciálnych základných škôl. Školská dochádzka by však mala byť dobrovoľná, rodičia tak budú môcť aj naďalej ostať s deťmi doma.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Autonómia? Predstavitelia maďarskej komunity dali Matovičovi rozsiahle požiadavky

Autonómia? Predstavitelia maďarskej komunity dali Matovičovi rozsiahle požiadavky

Blíži sa sté výročie podpisu Trianonskej zmluvy a slovenská vláda pri tejto príležitosti hostila na Bratislavskom hrade priateľské stretnutie s predstaviteľmi Maďarov žijúcich na Slovensku. Členovia mimoparlamentnej strany SMK odovzdali premiérovi pri tejto príležitosti súbor požiadaviek nazvaných Memorandum maďarskej komunity,..