Envirorezort rieši ďalšiu nelegálnu skládku v Moste pri Bratislave

Minister životného prostredia SR Ján Budaj (Zdroj: SITA)

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) a Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa začali zaoberať ďalšou nelegálnou skládkou odpadu nazývanou Farma Prudské alebo Prudský majer v katastrálnom území obce Most pri Bratislave.

Na spoločnej tlačovej konferencii to oznámili minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) a generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo. Stopy návozov ilegálneho odpadu sú podľa Budaja minimálne tri roky staré, priesaky odpadu do spodnej vody sú zatiaľ neznáme. SIŽP priamo na mieste odobrala vzorky spodnej vody, aby identifikovala zloženie chemických látok.

Žiaľ, musím to povedať otvorene, mnohé stopy vedú aj k hlavnému mestu Bratislava a k jeho čističke odpadových vôd, pretože sa zdá, že viacerý odpad sem priváža vodárenský podnik. Máme fotografie ich vozidiel, ktoré urobili ľudia z ministerstva,“ povedal Ján Budaj.

Šéf envirorezortu zároveň podotkol, že na skládke musia často zasahovať hasiči, pretože umiestnený odpad má tendenciu sa samovznietiť. „Je to tretí spôsob toho, ako nakladať s odpadom. Ani nie uložiť na legálnu skládku, ani nie separovať, ale jednoducho nechať ho zhorieť, nech to dýchajú ľudia naokolo,“ konštatoval.

Podľa Jána Jenča mala na území skládky súkromná spoločnosť formálne povolené spracovanie odpadu pre účely výroby priemyselného kompostu. „To je však iba na jednej špecifickej parcele. Všetok tento odpad a kal teda vykazuje známky, že je tu umiestnený protizákonne,“ povedal Jenčo.

Myslí si tiež, že na skládke je zmiešaných viacero druhov odpadu. Má ísť hlavne o kal z niektorej z blízkych čističiek odpadových vôd. Podľa Jenča je možné vizuálne určiť, že kal je komunálneho aj priemyselného pôvodu.

Skládka odpadu sa nachádza niekoľko stoviek metrov od mohyly Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Po odobratí vzoriek budú nasledovať ich laboratórne testy, ktoré by podrobným rozborom chemických látok mohli pomôcť identifikovať konkrétneho páchateľa alebo páchateľov. MŽP avizuje, že po vykonaní rozboru podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...