Vláda sa nevenuje riešeniu nedostatku sestier a pôrodných asistentiek, upozorňuje ich komora

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Vláda sa nevenuje riešeniu nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Milan Laurinc. Upozornil na to, že v programovom vyhlásení vlády absentuje zmienka o plánovaní ľudských zdrojov v zdravotníctve.

V plánovanej reforme ambulantnej starostlivosti vláda podľa neho dostatočne nevyužíva príklady dobrej praxe a nespomína uplatnenie sestier s pokročilou praxou. “Sestry by mohli pri nedostatku všeobecných lekárov pomôcť zefektívniť ambulantný systém a samostatne vykonávať mnoho odborných činností,” konštatoval.

Laurinc však za komoru vyzdvihol snahu vlády prinavrátiť postavenie sestier a pôrodných asistentiek k európskemu štandardu a zlepšiť ich pracovné podmienky. Pozitívne SKSaPA hodnotí aj návrh vlády na zvýšenie priemernej mzdy sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola na úrovni 110 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ako aj ostatné kroky v odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov.

Vláda by sa mala podľa Laurinca zasadiť za posilnenie postavenia stavovských organizácií v zdravotníctve pri tvorbe legislatívy, rovnako ako si to dala v programovom vyhlásení za cieľ pri pacientskych organizáciách.

Vyzdvihol tiež snahu vyberať riaditeľov nemocníc transparentne a nepoliticky a zaviesť ich osobnú zodpovednosť pri nehospodárnom nakladaní s majetkom štátnych nemocníc, ako aj pri nedodržiavaní personálnych normatívov. “Veríme, že tento krok neostane len na papieri, ale časom ho budeme vidieť aj v praxi,” uzavrel.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...