Búrlivák a jeden z najradikálnejších štúrovcov. Pred 144 rokmi skonal Janko Kráľ

Socha Janka Kráľa v Bratislave (Zdroj: Wikipedia)

V tento deň si pripomíname úmrtie významného slovenského básnika a národovca Janka Kráľa. Svojim súčasníkom bol známy ako búrlivák, samotár či podivín, ale aj ako výborný básnik a poctivý, pracovitý muž.

Národný buditeľ, predstaviteľ slovenského romantizmu, ale hlavne – búrlivák. Básnik Janko Kráľ si počas svojho života, ako aj po ňom, vyslúžil mnoho prívlastkov. Niektorí ho mali za blázna, iní za významného, ba aj jedného z najlepších básnikov. Aký bol život tohto významného národovca?

Janko Kráľ sa narodil dňa 24. apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši otcovi Janovi a matke Žofii, rodenej Šľachtovej. Vzdelával sa vo svojom rodisku, neskôr v Gemeri (Šajavskom Gemeri), v Levoči a v Kežmarku. Ako dvadsaťročný sa v roku 1842 zapísal na lýceum v Bratislave, ktoré bolo centrom mladých štúrovcov.

Tu začal písať aj svoje prvé básne, najprv v češtine a o rok na to už v štúrovskej slovenčine. V 44. roku spolu s ďalšími 22 žiakmi, na protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra z miesta námestníka a profesora lýcea, spísal list. Ten však nebol zobraný na vedomie, a tak Kráľ a 13 ďalších študentov opustilo školu a odišlo do Levoče.

Cestovanie a boje

Nasledujúce roky Janko Kráľ cestoval po Slovensku, ako aj po Dolnej Zemi. Veľa informácií z týchto jeho ciest nie je, ale vieme, že navštívil kraje od Terchovej po Záhreb a Báčsku Palanku. Na Slovensko sa vrátil v roku 1847 a v roku 1848 sa aktívne zapojil do Slovenského povstania.

Už v úvode revolúcie verboval Janko Kráľ spolu s Jánom Rotaridesom ľud v Honte, aby povstal proti pánom. Podarilo sa mu dokonca vyvolať ľudové povstanie v obciach Horné Plachtince, Dolné Plachtince, Stredné Plachtince a Príbelce, ktoré však bolo zakrátko potlačené.

Koncom marca bol Janko Kráľ spolu s Rotaridesom chytený úradmi a po mučení uväznený. Najprv ho držali v Šahách a neskôr v Pešti, kde bol odsúdený na smrť. Prepustený bol začiatkom januára roku 1849. Neskôr sa opäť aktívne angažoval v revolučných bojoch, napríklad v septembri 1849 ako kapitán slovenských dobrovoľníkov v Krupine.

Život a tvorba

Kráľov život po meruôsmych rokoch bol rádovo pokojnejší. V roku 1851 sa oženil s Máriou Modrányovou, s ktorou mal štyri deti. V roku 1861 sa ešte aktívne zúčastnil na memorandovom zhromaždení. Umiera 23. mája 1876 na brušný týfus v Zlatých Moraviach. Dnes si teda pripomíname smutné 144. výročie skonu tohto veľkého národovca.

Prakticky počas väčšiny svojho života tvoril Janko Kráľ množstvo básní. Jeho prvá známa báseň sa volá Genius Slovanstva a písaná je ešte v češtine. Za prvú báseň v štúrovej slovenčine sa považuje práve dielo od Kráľa s názvom Duma bratislavská. Išlo o reakciu na suspendovanie Ľudovíta Štúra a zachytáva v nej demonštratívny odchod študentov z lýcea.

Okrem významnej básnickej tvorby sa však Janko Kráľ venoval aj prekladom, keďže ovládal 9 alebo 10 jazykov – okrem slovenčiny ovládal aj maďarčinu, francúzštinu, angličtinu, ruštinu či poľštinu. Medzi súčasníkmi bol však známy aj svojou povahou.

Burič

Bol vnímaný rôznorodo, keďže mal vznetlivú povahu a často bol veľmi tvrdohlavý, cynický či pesimistický. Zároveň však bol poctivým a pracovitým človekom, ako aj výborným básnikom, čo si na ňom ľudia vážili. Jeho emotívny náboj ho však viac menej predurčoval na rolu buriča a revolucionára.

Jeho tvrdohlavosť mu napríklad vyčítal aj sám Ľudovít Štúr, zatiaľ čo Božena Němcová ho zase videla ako „hrozného podivína“, ktorý umrie sám v blázinci. Napriek tomu bol jeho básnický talent oceňovaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Svojou aktivitou a tvorbou sa natrvalo zapísal do slovenských dejín a dnes jeho meno nesie napríklad múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, alebo Sad Janka Kráľa v Bratislave. Zaujímavé je, že nepoznáme jeho presnú podobu. Zachovali sa len viaceré populárne predstavy.

Jedna z podobizní Janka Kráľa (Zdroj: Wikipedia)

— JOR

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...