Lepšia ochrana biotopov by mohla zabrániť ďalším pandémiám, tvrdia ochranári

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Lepšia ochrana biotopov by mohla zabrániť ďalším pandémiám. Pri príležitosti medzinárodného dňa biologickej diverzity to na svojej stránke uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP). Ten je každoročne 22. mája. ŠOP uvádza, že ľudia na celom svete ničia stále viac lesných biotopov a prenikajú do miest, v ktorých mala zostať zachovaná nedotknutá príroda.

Podľa odborníkov sa tak zvyšuje pravdepodobnosť prenosu nových infekčných chorôb, ktoré môžu viesť v globalizovanom svete k pandémiám. Zvýšené monitorovanie biodiverzity a jej patogénov by tak spolu s lepšou ochranou biotopov mohlo zabrániť vzniku chorôb, ktoré môžu predstavovať globálne ochorenie.

Biologická diverzita predstavuje rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré svojim vzájomným pôsobením vytvárajú ekosystémy. ŠOP uvádza, že pandémia koronavírusu ukázala ľuďom aj „druhú stranu mince“, a to stav, ktorý môže príroda dosiahnuť v prípade, že do nej človek nebude umelo zasahovať.

Ľudia vo veľkomestách dýchajú čistejší vzduch a v médiách sa objavujú informácie o tom, ako sa divoké zvieratá vracajú na miesta, kam už dlho nezavítali. Toto všetko nám ukazuje predstavu o tom, čo by sme mohli dosiahnuť obnovením našich ekosystémov,“ uviedli ochranári na svojej internetovej stránke.

Rok 2020 pritom považujú z pohľadu ochrany biodiverzity za dôležitý. Európska komisia v máji predstavila novú stratégiu v oblasti biodiverzity, ktorá navrhuje záväzné ciele zamerané na obnovu poškodených ekosystémov, riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov, prinavrátenie opeľovačov na poľnohospodársku pôdu, zníženie znečisťovania životného prostredia, ekologizáciu miest, posilnenie ekologického poľnohospodárstva aj zlepšovanie zdravia lesov.

Zlepšenie v uvedených oblastiach bude aj predmetom rokovaní zmluvných krajín Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré by sa mali aj za účasti Slovenska stretnúť na začiatku roku 2021.

Medzinárodný deň biologickej diverzity vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN) v decembri 2000 na Valnom zhromaždení OSN v metropole Kene – Nairobi. To rozhodlo, že medzinárodný deň biologickej diverzity bude 22. mája, kedy bol schválený definitívny text Dohovoru o biologickej biodiverzite.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...