Materské a základné školy otvorilo 17 krajín EÚ

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Materské a základne školy doposiaľ otvorilo 17 členských krajín Európskej únie (EÚ), dve desiatky krajín spustili vyučovanie aj na stredných školách. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport (MŠ) SR.

Zistenia vyplývajú z videokonferencie čelných predstaviteľov rezortov školstva členských krajín Rady Európskej únie (REÚ), na ktorej Slovensko zastupovala štátna tajomníčka MŠ Monika Filipová. V ôsmich krajinách EÚ sa do tried vrátili aj znevýhodnené deti, ktoré prechod na online výučbu zasiahol najviac.

V online priestore diskutovali zástupcovia školských rezortov najmä o dopadoch pandémie ochorenia Covid-19 na vzdelávanie a mládež či o rozdielnych opatreniach na zamedzenie šírenia vírusu v oblasti školstva. Rozdielny prístup je vidieť napríklad v otázke ukončovania štúdia na stredných školách. Zatiaľ čo slovenskí, estónski a francúzski maturanti maturujú najmä administratívne a známky dostávajú na základe predchádzajúcich študijných výsledkov, 17 členských štátov zachovalo štandardné maturity s väčšími či menšími modifikáciami.

Vysokoškoláci v 22 členských štátoch ukončia akademický rok dištančnou formou, vo viacerých krajinách však budú záverečné skúšky v tradičnej podobe. Delegáti sa zhodli na tom, že pri všetkých opatreniach je na prvom mieste ochrana zdravia a bezpečnosť občanov. Komisárka pre vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel preto informovala, že na Európskom portáli mládeže bola zriadená špeciálna sekcia o Covid-19, zameraná na zamedzenie šírenia dezinformácií o víruse a zdieľanie digitálnych nástrojov. Na portáli je tiež dostupný dotazník o živote a práci mladých ľudí počas krízy.

Oceňujem flexibilitu zo strany Európskej komisie pokiaľ ide o implementáciu programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, avšak je nevyhnutné posilniť vnútroštátne aktivity mladých dobrovoľníkov,“ apelovala počas videokonferencie Monika Filipová.

Európskym kolegom predstavila nový program Mládežnícky delegát SR pri Svetovej zdravotníckej organizácií (WHO) a opatrenia na podporu mládežníckeho sektora na Slovensku spočívajúce najmä v zjednodušení a zvýšení flexibility pri využívaní prostriedkov a presune aktivít do digitálneho prostredia.

REÚ je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom EÚ. Každú z 27 členských krajín na jej zasadaní zastupuje predstaviteľ na ministerskej úrovni.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...