Anketa Homofób roka je fraška a prilieva olej do ohňa. Konzervatívci už nemajú kam ustupovať

(Zdroj: Koláž Denník S)

KOMENTÁR Súčasní konzervatívci dnes kývli na takmer všetky požiadavky, ktoré liberáli generáciu dozadu prezentovali ako vrchol svojich nárokov. Očividne to nestačí. Prichádzajú totiž nové a nové progresívne požiadavky. Ak nastane odpor, odozvou je napríklad kádrovacia anketa Homofób roka. V istom ohľade je to však dobré znamenie. Znamenie, ktoré ukazuje, kto dnes rozdúchava kultúrny konflikt.

Tak ako v každej inej vojne, uzavrieť mier je možné aj v tej kultúrnej. Hoci sa tábory konzervatívcov a liberálov javia ako nezmieriteľné, pri rozumnej argumentácii a dostatočnom vzájomnom pochopení je možné nájsť kompromis.

Nejde o zrieknutie sa vlastných ideálov, ale o posunutie dialógu preč z deštruktívnej roviny a nastavenie vzájomných pravidiel spolužitia v podobne pevných zákonov, ktoré budú odrážať naše historické skúsenosti, objektívne vedecké poznanie a civilizačnú morálku.

Konzervatívci si povinnosť splnili

Na ceste k tomuto prijateľnému stavu dlho zaostávali konzervatívci. Či už šlo o postoj k ženám, menšinám, cudzincom a podobne, dlho sme boli poznačení zbytočnými predsudkami a pri uvažovaní o meniacom sa svete, takpovediac, prešľapovali na mieste.

Vlastným pričinením a potrebným postrkovaním našich „pokrokovejších“ spoluobčanov sa však behom dekád veci zmenili. Konzervatívci zo svojich rigidných a často škodlivých postojov ustúpili.

Priemerný jedinec z našich radov dnes rozumie, že ochrana života nenarodeného dieťaťa nemá v krajných situáciách prednosť, chápe potrebu odluky cirkvi od štátu, predýchal by aj udržateľné množstvo vybraných migrantov a sexuálnym menšinám by priznal technickú legislatívu na uľahčenie života.

Nové a nové požiadavky

Situácia, ktorá by mohla byť vhodným momentom na podpis mierovej dohody, ale žiadny pokoj nepriniesla. Liberáli, alebo ak chcete, progresívci, totiž svoje čiastkové víťazstvá v druhej polovici 20. storočia a po prelome milénií vyhodnotili ako príležitosť na otváranie nových frontov.

Inštitúcie ovládli rovnako rýchlo ako pokrivená ideológia ich vlastné mysle a posilnení myšlienkou, že pokrok je hodnotou sám o sebe, dnes konzervatívcom, ktorí si na svoje miesto ešte len zvykajú, servírujú veci, pre ktoré by ich staré mamy bili ružencami, oblievali svätenou vodou a naháňali metlou po dvore.

Adopcie detí homosexuálmi, tehotní muži, záchody pre tretie pohlavie, výber rodu bez ohľadu na biologické danosti, explicitná nahota na dúhových prideoch, malí školáci učiaci sa o análnom styku a podobne. Obzvlášť v otázkach LGBT nám po podaní prsta schmatli celú ruku a čakajú, že na ich chorú hru skočíme.

Nesúhlas = fóbia?

Ak nie, v talóne majú kvantum nálepiek a mechanizmov na diskreditáciu. Argumentácia opretá o nemenné etické princípy, základné biologické poznatky, zdravý sedliacky rozum a potrebu raz a navždy povedať, že už možno aj stačilo, pre nich nemá cenu. Buď ste bezvýhradne s nimi, alebo ste bifób, transfób a najčastejšie – homofób.

Na to, aby dopady tohto pojmu zvýšili a spoločensky vás uzemnili bez potreby zaoberať sa podstatou toho, čo vlastne hovoríte, dokonca vytvorili anketu Homofób roka. Ide o tak zvláštnu iniciatívu, že ju kritizujú aj otcovia LGBT hnutia na Slovensku a mnohí príčetnejší homosexuáli.

Inštitút ľudských práv, ktorý ju už po niekoľkýkrát organizuje, ju poňal v podstate totalitne. Nie v zmysle represie, ale v kontexte toho, koľko manévrovacieho priestoru necháva opozičným hlasom v spoločnosti bez toho, aby ich nositeľov samoúčelne a hanebne opečiatkoval.

Homofóbka Záborská

Tak napríklad: „Musíme sa postaviť nepriateľom, ktorí ohrozujú samotnú podstatu toho, čo znamená byť človekom… zastavíme adopcie detí homosexuálnymi pármi a prijatie registrovaných partnerstiev,“ povedala Anna Záborská, ktorá je v aktuálnom ročníku nominovaná. Ak teda nesúhlasíte s tým, aby páry gayov vychovávali adoptované deti, hoci na to v ich prípade neexistuje žiadny prirodzený nárok, ste homofób.

Až tak nerozumnú vec nepovedal

„LGBT ideológia, gender, ktorá vyústila do epidémie AIDS, nám bola a zdá sa, že stále je ukradnutá,“ povedal zase rovnako navrhnutý biskup Ján Orosch. Žiada sa napísať – no a čo? Naozaj má byť zrovna táto myšlienka a jej nositeľ pranierovaný?

Hoci je predmetný výrok zjednodušený a vírus HIV sa dnes šíri aj medzi heterosexuálmi, náchylnejšia je na neho homosexuálna komunita. Bolo to tak v minulosti, keď sa choroba prvýkrát objavila, platí to aj dnes. Predseda českej organizácie AIDS pomoc Robert Hejzák napríklad ozrejmil, že až 8 % homosexuálov v Prahe je HIV pozitívnych.

Zlatý klinec programu bizarnosti

„Neviem pochopiť, prečo majú ľudia potrebu verejne demonštrovať svoju sexuálnu orientáciu. Takáto intímna záležitosť by mala intímnou aj zostať. Navyše ma dosť vyrušuje, keď sa na dúhovom pochode objavujú rôzne indivíduá, ktorých cieľom nie je zlepšenie života homosexuálne orientovaných ľudí, ale len provokujúci a často doslova nechutný exhibicionizmus,“ zaznelo z úst potencionálneho Homofóba roka novinára Eugena Kordu.

Tu už sa dostávame do roviny, v ktorej existuje dôvodné podozrenie, že autori svoju anketu myslia ako zlý vtip. Homofóbny je totiž podľa nich aj názor, že človek by mal svoju sexualitu a jej prejavy nechať za dverami spálne a že exhibicionizmus, ktorého je na gaypochodoch viac ako na ktorýchkoľvek iných sprievodoch či protestoch, nepatrí do verejného priestoru.

Neustále tlačenie na pílu

Výpočet príkladov by mohol byť dlhší a podobné nezmyselné nominácie nájdete aj v minulosti, no na ilustráciu mentálneho nastavenia organizátorov zvláštnej ankety bohato stačia uvedené tri.

Pre týchto ľudí neexistuje žiadna norma, ktorá by sa nedala prepísať dúhovým perom, vedecká dáta sú im v prípade nevhodnosti úplne ľahostajné a aj súčasný „reformovaný“ konzervativizmus chápu ako prekážku svetlých zajtrajškov, ktorého myšlienky a predstaviteľov treba udupať pod zem.

Nie sme to my, ktorí by mali opäť ustupovať, lebo už niet kam. A horeuvedená anketa a XY podobných prejavov je toho dôkazom. Svoju úlohu sme si splnili, teraz je na ťahu druhá strana. Nie my a naše oprávnené požiadavky, ale jej hranie sa na Boha totiž vytvára napätie v spoločnosti a rozleptáva jej piliere.

— Tomáš Dugovič

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

6

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Karikatúry Denníka N sú  dezinformácie

Karikatúry Denníka N sú dezinformácie

KOMENTÁR Najznámejší slovenský karikaturista Shooty včera zverejnil kresbu, ktorá je reakciou na udalosti v USA. Vyobrazil v nej prezidenta Trumpa ako tučnú Godzillu, ktorá ničí mesto s Bibliou v ruke - isteže, lebo presne o toto v Spojených..