Prvá univerzita na Slovensku bola aj jediná v Uhorsku. Osud jej však neprial

Budova univerzity v Bratislave (Zdroj: Wikipedia)

Viac ako 550 rokov ubehlo od založenia prvej univerzity na Slovensku, nazvanej Universitas Istropolitana, ale všeobecne známej skôr ako Academia Istropolitana. Za jej založenie môžeme ďakovať kráľovi Matejovi Korvínovi, ktorý sa v kultúrnej pamäti Slovákov zachoval ako jeden z mála dobrých kráľov Uhorska.

19. mája si pripomíname založenie najstaršej univerzity na Slovensku. S jej založením je spojených mnoho zaujímavých poznatkov, ale aj historických nepresností, pričom medzi ne patrí napríklad aj rok založenia či meno tejto inštitúcie – Academia Istropolitana.

Pôvodný názov univerzity totiž znel Universitas Istropolitana, pričom Istropolis bolo grécke meno pre Bratislavu, znamenajúc doslova Mesto na Dunaji, popr. Dunajské mesto. Od 16. storočia sa však zaužíval názov Academia Istropolitana, pod ktorým je väčšinou známa aj dnes.

Ďalší známy, ale nepresný, je aj rok založenia univerzity. Za ten sa bežne považuje rok 1465, avšak vtedy uhorský kráľ Matej Korvín len vyslal posolstvo k pápežovi so žiadosťou o založenie inštitúcie. Založená bola v skutočnosti až v roku 1467. Takže namiesto pekne okrúhleho 555. výročia slávime po správnosti ‚len‘ 553. výročie založenia prvej univerzity na Slovensku.

Prvá na Slovensku

Ako už bolo spomenuté, o založenie univerzity sa pričinil kráľ Matej Korvín, ktorý sa preslávil nielen vojenským remeslom, ale aj vzdelanosťou. Ukázalo sa totiž, že na budovanie pevnej a centralizovanej monarchie bolo treba vzdelaných pracovníkov.

Dovtedy národy Uhorska chodili študovať do zahraničia – najčastejšie do Krakova, Viedne či do talianskych miest. Na Krakovskej univerzite tvorili študenti z Uhorska počas 15. storočia približne 16 percent všetkých žiakov, zatiaľ čo vo Viedni boli Uhri treťou najpočetnejšou skupinou žiakov.

Založenie vlastnej univerzity preto bolo dôležité aj na osamostatnenie sa vzdelanej vrstvy od zahraničných politických vplyvov. Prelomový bol preto 19. máj 1567, kedy bola v Bratislave založená Universitas Istropolitana. Bola prvá na území Slovenska a v tom čase aj jediná fungujúca univerzita v Uhorsku.

Nešťastný osud

Mala štyri fakulty, ako bolo v tej dobe bežné – filozofickú, teologickú, lekársku a právnickú. Prvé tri fakulty boli budované podľa vzoru Parížskej univerzity a právnická fakulta podľa bolonského vzoru. O trinásť rokov neskôr založili podobnú univerzitu aj v Pešti.

Osud ‚bratislavskej univerzite‘ však veľmi neprial. Viacerí predstavitelia školy sa totiž zapájali do politických machinácií v kráľovstve, čo negatívne ovplyvnilo jej fungovanie. Jej existencia bola tiež úzko spätá s jej mecenášom, kráľom Matejom Korvínom, ktorý ju financoval, takže po jeho smrti (1490) upadajúca univerzita definitívne zatvorila svoje brány.

Dnes v budove bývalej univerzity sídli Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení, pričom samotná stavba patrí medzi sedem Národných kultúrnych pamiatok v Bratislave. Po univerzite je dokonca pomenovaná planétka Istropolitana (11614).

— Juraj Orolín

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...