Slovenskí vojaci budú pôsobiť v rámci operácie NATO v Pobaltí do decembra

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Slovenskí vojaci budú pôsobiť v rámci operácie NATO predsunutá prítomnosť (eFP) v Pobaltí do 15. decembra. Vyplýva to z dokumentu, ktorý dnes schválila vláda. Túto zmenu musí ešte odobriť Národná rada Slovenskej republiky (NR SR).

Pôvodne mali slovenskí vojaci pôsobiť do 30. júna. Zmeniť sa má aj štruktúra síl vyslaných Slovenskom. Mechanizovaná rota sa nahradí účelovým zoskupením zahŕňajúcim aj príspevok do veliteľstva eFP a spôsobilosti prieskumu a doplnia sa spôsobilosti priamej a nepriamej podpory.

Cieľom predloženého materiálu je aj naďalej spolu s ostatnými spojencami demonštrovať jednotu NATO, odhodlanosť podieľať sa na eliminácii prípadných hrozieb a zabezpečiť interoperabilitu a vycvičenosť ozbrojených síl Slovenskej republiky,“ píše sa v dokumente, ktorý dnes schválila vláda.

Slovenskí vojaci mali v Pobaltí pôvodne pôsobiť do júna 2020, čo rok predtým odobrila aj NR SR. Pre predĺženie mandátu pobytu vojska v zahraničí je potrebný taktiež jej súhlas. Vládna koalícia má však v pléne pohodlnú väčšinu 95 poslancov.

Traja najvyšší ústavní činitelia tiež podpísali 9. mája spoločnú deklaráciu, v ktorej je NATO pokladané za pilier bezpečnostnej politiky Slovenska.

Zmení sa aj štruktúra príspevku Slovenska, a to tým, že mechanizovaná rota sa nahradí účelovým zoskupením. „Zahŕňajúcim je aj príspevok do veliteľstva eFP a spôsobilosti prieskumu a doplnia sa spôsobilosti priamej a nepriamej podpory. Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky budú v rámci nového príspevku Slovenskej republiky plniť v eFP aj v rámci spôsobilostí priamej a nepriamej palebnej podpory a pôsobiť v tíme Vojenskej polície,“ uvádza sa v materiáli.

Za základné princípy pri obrane považuje vládny dokument predchádzanie konfliktom a vojne, ochranu spojencov, zaistenie slobody rozhodovania a realizáciu rozhodnutí, ako aj ochranu hodnôt, na ktorých NATO stojí. Pokladá za ne slobodu jednotlivca, demokraciu, ľudské práva a vláda zákona.

Schopnosť obrany a odstrašenia je podporená náležitými spôsobilosťami, nukleárnymi, konvenčnými, ako aj protiraketovými, ktoré sa vzájomne dopĺňajú,“ ozrejmuje pripravenosť aliancie.

V súčasnosti pôsobí v rámci eFP 152 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ich mandát, s ktorým vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením 20. júna 2019, končí 30. júna 2020.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...