Audiovizuálny fond podporí kiná, ktoré sa presunuli do obývačiek domácností

Ilustračný obrázok (Zdroj: unplash.com)

Audiovizuálny fond podporí kiná, ktoré v čase koronakrízy presunuli premietanie filmov do obývačiek domácností. Prevádzkovatelia kín, ktorí sú súčasťou projektu Kino doma alebo Kino z gauča, si môžu predané a riadne evidované online vstupenky započítať do výkazu, ktorý je podkladom pre výpočet dotácie v podprograme „euro na diváka“. Ako sa ďalej uvádza na webe fondu, nevyhnutnou podmienkou pre získanie tejto podpory je aktívny prístup prevádzkovateľa kina a splnenie si povinností voči fondu.

Prevádzkovatelia kín, ktorí sa chcú uchádzať o podporu Audiovizuálneho fondu, musia mať vysporiadaný finančný vzťah s fondom, splniť povinnosti štatistického vykazovania a podrobnej evidencie návštevnosti, vyúčtovania a úhrad príspevkov do fondu.

Filmové predstavenia cez internet by preto tiež mali byť predmetom výkazu návštevnosti kina a jeho tržieb, ktoré sú základom pre výpočet príspevku do fondu vo výške 1 percenta z ceny každej predanej vstupenky.

„Tržbu za takýto ‚vzdialený’ prístup na filmové predstavenie by mali prevádzkovatelia kín účtovať ako príjem zo vstupného, ktorý podlieha príslušnej evidencii a odvodu do fondu. Naproti tomu aj takto predané, zaúčtované a Úniou filmových distributérov SR štatisticky riadne evidované ‚vstupenky’ môže prevádzkovateľ kina následne započítať do výkazu, ktorý je podkladom pre výpočet dotácie pre kino v podprograme 2.3.,“ dodáva fond.

Nový koncept je vraj inšpiratívny

Audiovizuálna kultúra a priemysel patria medzi oblasti, ktoré sú najväčšmi postihnuté karanténnymi opatreniami na Slovensku. Ako prvé boli totiž zrušené verejné podujatia a filmové predstavenia v kinách. Zároveň budú medzi poslednými, ktorých sa dotkne uvoľňovanie opatrení štátu.

Prevádzkovatelia niektorých kín sa situáciu rozhodli riešiť tým, že filmové predstavenia presunuli z kinosál do domácností prostredníctvom internetu. „V čase karanténnych a dištančných opatrení je to pre divákov aj pre kiná významná forma zachovania prevádzky a ich príprava na obnovenie tradičného fungovania. Koncept ‚Kino doma’ alebo ‚Kino z gauča’ preto považujeme za inšpiratívny a v rámci pretrvávajúcich opatrení za vhodný spôsob, akým môže kino efektívne komunikovať so svojimi divákmi a prinášať im filmový zážitok aj takouto vzdialenou účasťou na predstavení za platené vstupné,“ dodáva Audiovizuálny fond.

Jednou z činností fondu je podpora diváckej návštevnosti kín. Napríklad aj prostredníctvom princípu „euro na diváka“, teda podprogramu 2.3. Fond ho zaviedol v roku 2016 pre slovenskú kinematografickú tvorbu a plánuje ju rozšíriť aj na uvádzanie európskych filmov.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter