Gastro: Potrebujeme efektívnejšie využívanie terás

Zamestnanci kaviarne v bratislavskom Starom Meste vymeriavajú dvojmetrovú vzdialenosť medzi stolmi (Zdroj: SITA)

Na ďalšie uvoľnenie opatrení čakali všetky reštaurácie, krčmy, bistrá či ďalšie gastro prevádzky niekoľko týždňov. Mnohé však ani po 6. máji 2020 nedokázali svoj biznis naštartovať.

Máme spätnú väzbu, že sa im nepodarilo otvoriť kvôli tomu, že buď nemajú vôbec terasy, alebo sú nedostatočne veľké. Niektoré prevádzky majú napríklad na terase bežne kapacitu 30 osôb, v súlade s hygienickými opatreniami však klesla na 7 osôb. Nevedia teda, ako by zákazníkov mali regulovať, aby v tomto období ochránili ich zdravie,“ uviedla v stredu hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Magdaléna Koreny.

Práve táto iniciatíva v spolupráci so Slovenskou asociáciou interiérových dizajnérov (SAID) dáva prevádzkam, ale aj Úradu verejného zdravotníctva do pozornosti riešenie, ako by mohli zvýšiť kapacitu vonkajších priestorov.

Námietku voči opatreniu Úradu verejného zdravotníctva pre prevádzky verejného stravovania má aj (SAID). “Myslíme, že toto opatrenie je možné revidovať. Sledujeme, ako gastro prevádzky padajú na kolená, o to dôležitejšie je, aby dokázali čo najlepšie reštartovať svoj biznis,“ povedala predsedkyňa SAID Martina Uhrínová.

Podľa nej nariadenie, že medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 metre, nekorešponduje v praxi s pravidlom sociálneho dištancu ľudí o vzdialenosti 2 metre. Ak sú stoly usporiadané vedľa seba, vzdialenosť medzi dvomi osobami za susednými stolmi pri štandardných rozmeroch stolovej dosky (80 cm x 80 cm) je 2,8 metra. Tento rozmer však limituje využitie vonkajších priestorov a redukuje počet stolov.

Pri menších terasách dokáže toto pravidlo zredukovať počet stolov až o 50 %, čím vzniká nerentabilita prevádzky. “Preto odporúčame doplniť pravidlo tak, že pri usporiadaní stolov vedľa seba musia byť zachované odstupy osovo 2 metre. Je dodržaný nielen sociálny dištanc, ale zlepší sa aj možnosť zvýšiť kapacitu vonkajších priestorov,“ povedala Martina Uhrínová.

A aj keď sa otvárajú terasy, majitelia reštaurácií nie sú do budúcnosti veľmi optimistickí. “Návrh, ako by sa dali ešte efektívnejšie využívať vonkajšie terasy gastro podnikov preto sprostredkujeme Úradu pre verejné zdravotníctvo. Toto pravidlo bude totiž ľahko aplikovateľné aj na interiérové priestory v nasledujúcich fázach uvoľnenia ekonomiky,“ doplnila Magdaléna Koreny.

Iniciatívu Pomoc pre gastro v súčasnosti podporuje 600 gastro prevádzok, ktorých záujmy a požiadavky sa snaží obhajovať. Poslancom NR SR, výboru pre sociálne veci NR SR, ministrovi financií a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny už adresovali jej signatári výzvu o návrhoch pre pomoc gastro sektoru.

V nej figurujú tri kľúčové riešenia pre zachovanie zamestnanosti v gastro biznise, pričom viaceré z nich sa už objavujú aj v návrhoch zo strany veľkých zamestnávateľov. Išlo by o vznik kompenzačného fondu, ochranu zamestnanosti a reštartu biznisu.

Iniciatíva realizovala aj prieskum, do ktorého sa zapojilo 384 prevádzok. Z neho vyplynulo, že podniky by po skončení krízy privítali hlavne zníženie DPH, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, preklenovacie úvery zaručené štátom, riešenie rôznych licenčných poplatkov (SOZA, LITA, Slovgram) a zavedenie elektronických stravných poukážok.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter