Portál Hrot.info rozobral metódy Konšpirátorov.sk do poslednej súčiastky

(Zdroj: Facebook)

KOMENTÁR Spor nášho média s projektom Konšpirátori.sk sa dostáva do širšieho povedomia. S ohľadom na veľké množstvo zlyhaní a manipulácií, ktoré počas neho naši oponenti predviedli, vznikla aj analýza tohto konfliktu z pera autora webu Hrot.info. Bod po bode sa v nej dozviete, aké chabé sú argumenty tých, ktorí fakticky spolurozhodujú o bytí a nebytí médií na Slovensku.

Mnohí naši čitatelia dozaista postrehli, že redakcia Denníka S viedla niekoľkotýždňový spor s portálom Konšpirátori.sk, ktorý započal po našom zaradení na jeho zoznam webov so sporným obsahom.

Účelom tohto kroku bolo odradenie zadávateľov reklám od spolupráce s naším vydavateľstvom, na čo síce portál nemá priame páky, ale vďaka autorite, ktorú mu priznali médiá či známe osobnosti, má potenciál fakticky zlikvidovať dotknuté subjekty.

Naše zaradenie na zoznam pritom prebehlo bez akéhokoľvek upozornenia na faktickú chybu v minulosti, žiadosti o nápravu, oficiálneho informovania nášho šéfredaktora či zdôvodnenia.

Krátke pripomenutie

Nakoľko bol kolektív Denníka S v plnej miere presvedčený, že tento doposiaľ najväčší zásah do našich práv a osobnej cti nebol v žiadnom prípade oprávnený, komunikáciu s kompetentnými sme iniciovali my sami.

Tá najprv stagnovala, neskôr ju sprevádzalo niekoľko do očí bijúcich paradoxov a vo finále sme boli zástupcom projektu Pavlom Hardošom implicitne označení za pochybné existencie, ktoré majú „ritebôl“ a ktorými si „zašpiníte“ cookies v internetovom prehliadači.

Konšpirátori.sk však nepriniesli jasné a konkrétne vysvetlenie svojho počínania (napríklad v podobe nami publikovanej dezinformácie) nielen na začiatku sporu, ale ani v jeho priebehu, teda to, o čo sme ich a priori od začiatku žiadali.

Stále len letmý dojem

Naopak, začali útočiť na našu údajnú katastrofálnu reputáciu, skĺzať k subjektivite, ad hoc rozširovať okruh vlastných kritérií a nazdávali sa, že hoci čitateľov priamo neklameme, „prekrúcame fakty“ alebo „ideologicky hodnotíme“.

Protagonisti projektu si však opäť nesplnili ani nevyhnutné minimum a neupozornili nás na konkrétne previnenia tohto druhu, ktoré by sme si s nimi vyargumentovali, článok opravili a mohli sa našim čitateľom ospravedlniť za chybu.

Denník S ale bol tak či onak zo zoznamu napokon stiahnutý a preradený do tzv. šedej zóny, ktorá je pod zvýšeným dohľadom hodnotiacej komisie projektu.

Podrobne sme sa tejto virtuálnej Potemkinovskej dedine venovali na tomtotomto mieste a neradi by sme preto opäť zachádzali do detailov. Oficiálne odpovede zástupcov Konšpirátorov.sk nájdete tutu. Budeme radi, ak si materiály v prípade záujmu podrobne prezriete a vytvoríte si vlastný názor.

Denníku S pomohli iní

Nakoľko bola druhá a zatiaľ posledná verejná reakcia Konšpirátorov.sk zmesou argumentačných zlyhaní, bitia slameného panáka a nutkavej potreby nájsť na nás čokoľvek závadné, nechceli sme ju nechať bez odozvy.

Na naše veľké a veľmi milé prekvapenie nás však už niekto predbehol. Tomu, čo v súvislosti s nami zástupcovia webu predviedli, sa v obsiahlej analýze venoval portál Hrot.info, ktorý sa, mimochodom, stále nachádza na ich zozname a opäť bez udania dôvodu.

V článku s názvom Konšpirátori.sk pochybili a prekrývajú to množstvom manipulácií autor Jozef Jurík bod po bode vyvracia množstvo tvrdení, ktoré majú tento zásah legitimizovať.

Skutočne nezávislá komisia?

Upozorňuje napríklad na skutočnosť, že tzv. členovia nezávislej odbornej a čestnej komisie sú pravidelní prispievatelia, zamestnanci, manažéri či dokonca spolumajitelia médií, teda naša priama konkurencia.

„Akákoľvek takáto iniciatíva by mala stáť na transparentnosti. To znamená, že hodnotenie by malo byť jasne odargumentovateľné podľa jasnej metodiky,“ prízvukuje autor. Faktom totiž je, že Konšpirátori.sk zverejňujú len výsledky a nie postup. To je však pri činnosti tohto druhu nevyhnutné.

Hrot.info tiež správne uviedol, že absencia akýchkoľvek dôkazov vytvára dojem, že záver o nás vznikol bez akýchkoľvek relevantných premís, čo je vraj v rozpore s kritickým myslením, logikou a racionalitou.

Problémový redaktor?

Na margo tvrdení, že náš autor Tomáš Dugovič v minulosti prispieval do mesačníka Zem a Vek a pomáhal Rostasovi „zatĺkať klin Židov medzi Slovanmi“ a že ide o dôležité kritérium aj pre posúdenie Denníka S, má Hrot.info tiež svoju odpoveď.

Upozorňuje, že toto kritérium formulujú za pochodu, že aj keď autor písal pre problematické médium, neznamená to, že šíril konšpirácie a že sa úplne ignoruje tá skutočnosť, že ľudia sa vyvíjajú a rokmi kvalita ich práce stúpa. Tiež ich zaujíma, či by podobnú logiku aplikovali napríklad na denník SME.

„Ak niekto pracuje v určitom médiu, neznamená to, že súhlasí so všetkým, čo v ňom bolo, je a bude napísané a povedané a cez takéto osoby nemožno prenášať reputáciu jedného projektu na iný,“ hovorí jasne Jurík.

Na základe čoho sa posunuli do šedej zóny?

Hrot tiež píše, že označovanie našich následných reakcií za zlčovité je „manipulatívne zveličovanie“, že je nemiestne označovať analytika Jána Baráneka, ktorý sa nás zastal, za „pokazené hodiny“. Obzvlášť ak sa staviate do pozície experta na informácie. Autor analýzy tiež nerozumie, ako sa naša práca v tak krátkom časovom horizonte zmenila, keďže sme sa posunuli do šedej zóny.

Celý text, za ktorého vznik úprimne ďakujeme a radi sa pod neho podpíšeme aj my, nájdete v tomto linku.

— Tomáš Dugovič/Peter Števkov

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

10

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Británia Slovensko primitívne politicky vydiera

Británia Slovensko primitívne politicky vydiera

KOMENTÁR Ľahostajná Británia, v ktorej sa epidemiologická situácia nedá ani len porovnať s tou slovenskou, od nás požaduje pri vzájomnom cestovaní rovnaký prístup, aký zaujímame my k nim. Vzhľadom na okolnosti sa to nedá pomenovať inak ako politickým vydieraním. Zákonitosti postupovania..

Sú to proste pokrytci

Sú to proste pokrytci

KOMENTÁR Poznáte typické správanie psa, ktorý spoza plotu breše a cerí zuby ostošesť, a keď ho pustíte von za bránu,..

V USA vzniká rasistický kult

V USA vzniká rasistický kult

KOMENTÁR Na území Spojených štátov vznikol rasistický kult so všetkými prvkami, ktoré túto odvážnu a donedávna..

Fica je človeku takmer ľúto

Fica je človeku takmer ľúto

KOMENTÁR Robert Fico dnes dokázal zázrak. Vydoloval kúsky empatie aj z tých, ktorým by celé roky nenapadlo, že im bude predsedu..