VŠMU nepožičia kinosálu Národnému pochodu za život

Vysoká škola múzických umení, filmová a televízna fakulta (Zdroj: Facebook)

Vysoká škola múzického umenia (VŠMU) nepovolila prenájom kinosály pre organizátorov Národného Pochodu za život. Dôvodom malo byť, že organizátori chceli podporiť svoje ideologické východiská. Na VŠMU sa však ideologické filmy v minulosti už premietali.

Organizátori Pochodu za život oslovili VŠMU s prosbou na využitie kinosály na premietanie filmov súvisiacich s pochodom. Ako však informuje Konzervatívny denník Postoj VŠMU organizátorom kinosálu neprenajme.

Vedenie školy túto žiadosť zamietlo s tým, že z ideologických dôvodov s nimi nebudú spolupracovať. Dekanka Darina Smržová povedala, že svoje priestory prenajímajú na udalosti, ktorí nadväzujú na jej vzdelávaciu, umeleckú alebo výskumnú činnosť.

Hovorí tiež, že priestory sú poskytované aj subjektom a podujatiam určeným na rozširovanie vzdelania v oblasti filmového umenia, multimédií a filmovej teórie. „Vzhľadom na to, že podujatie Národný pochod za život necielilo na podporu filmového vzdelávania, ale zvoleným filmom malo za cieľ podporiť svoje ideologické východiská, prenájom kinosály som nepovolila,“ dodáva.

Film tam už mali

Ako však ďalej poznamenáva Postoj, VŠMU v minulosti kinosálu pre ideologické udalosti poskytla. V kinosálach školy sa konal Filmový festival inakosti, na ktorom sa zvyknú premietať snímky s homosexuálnou tematikou.

Ešte zaujímavejšie je však to, že film sa už za účasti jeho tvorcov na VŠMU premietal, a to 13. októbra 2018 v kine Klap počas festivalu Jeden svet.

— Juraj Orolín

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...