Denník S prekáža a snažia sa ho potopiť. S FB stránkou sa im to už podarilo. Pomôcť nám môžete aj VY

Ilustračný obrázok (Zdroj: Denník S)

Nielen čas korony, ale aj konflikty s niektorými netolerantnými organizáciami nás doviedli do paradoxu, kedy aj napriek rekordom v čítanosti v redakcii prežívame najturbulentnejšie obdobie vôbec. Obdobie, ktoré korunovalo zrušenie našej facebookovej stránky. O tom, či a v akej kondícii ho prečkáme, môžete rozhodnúť aj vy.

Denník S si za osem mesiacov svojho pôsobenia na mediálnom trhu vybudoval značnú čitateľskú dôveru. V dovedna najúspešnejšom období (marec) sme napríklad dokázali osloviť vyše 700-tisíc unikátnych užívateľov, pričom naša stránka dosiahla viac ako 2 milióny zobrazení.

To najmenej, čím vám môžeme túto dôveru opätovať, je byť k vám úprimní a hovoriť vám pravdu. Našu redakciu po vlne optimizmu a výstupe na doterajší vrchol čakalo niekoľko tvrdých rán.

Podobne ako ostatní kolegovia z novinárskej brandže sme sa stretli s masívnym poklesom príjmov z inzercie, no prácu nám komplikuje aj konflikt (nielen) s progresívnym hodnotovým spektrom.

To existenciu perspektívneho národno-konzervatívneho projektu nevníma ako žiadúcu a snaží sa nás potopiť všetkými dostupnými cestami vrátane tých, ktoré potierajú princípy, ku ktorým sa samo hlási.

Docielili zmazanie našej FB stránky

Zatiaľ poslednou príčinou súčasného menej vydareného obdobia je zrušenie našej facebookovej stránky, cez ktorú si k nám hľadalo cestu množstvo priaznivcov.

Tento krok súvisí so sporom o ochrannú známku medzi Denníkom S a Denníkom N, ktorý sa tiahne odvtedy, čo vydavateľ Denníka S požiadal o registráciu ochrannej známky (názvu a loga).

Podľa oznamu správcov Facebooku sťažnosť podal práve novinár Denníka N Filip Struhárik. Udialo sa to aj napriek tomu, že daný spor leží na stole Úradu priemyselného vlastníctva SR, teda toho kompetentného orgánu, ktorý vo veci ešte stále nerozhodol. Pevne veríme, že ak sa tak stane, bude to v náš prospech, nakoľko argumenty Denníka N považujeme za nedostatočné.

Ignorancia druhej strany

Ak však nastane opačný verdikt, budeme ho, samozrejme, rešpektovať. Zatiaľ však tento krok hodnotíme ako neodôvodnený zásah do našich práv a ako prejav svojvôle Facebooku, ktorý navyše sami reklamou dotujeme. Facebook pritom doposiaľ nereagoval na naše sťažnosti ohľadom tohto zásadného rozhodnutia.

Filip Struhárik je mimochodom tou istou osobou, ktorá Denník S dávnejšie označila za web s problematickým obsahom a nereagovala ani na naše dve slušné výzvy o zdôvodnenie tohto dehonestovania.

Zároveň ide o člena hodnotiacej komisie projektu Konšpirátori.sk, ktorý nás zaradil na svoj zoznam s cieľom obrať nás o inzerentov a ktorý ani za mesiac neposkytol jediný dôkaz o akomkoľvek našom pochybení v zhruba 8-tisíc článkoch.

Moc prichádza od vás

Redakcia Denníka S však útoky očakávala a sme odhodlaní zotrvať a zlepšiť sa.

Na to však potrebujeme vašu pomoc. Jednak formou lajknutia našej novej facebookovej stránky.

A takisto finančným príspevkom podľa vlastných možností, či už na jednorazovej, no ideálne na pravidelnej báze.

Zaslať ho môžete na náš transparentný účet, na ktorom je a bude možné sledovať všetky pohyby. Sami žiadnu moc nemáme, no spolu môžeme za cenu jednej obyčajnej kávy či obedového menu posilniť náš hlas tak, že pozitívne zmeníme hodnotový charakter krajiny.

V mene celej redakcie vám za priloženie ruky k spoločnému dielu úprimne ďakujeme.

— Peter Števkov/Tomáš Dugovič

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...