Doležal: Bezplatná železničná preprava pre dôchodcov sa obnoví hneď, ako to bude možné

Ilustračný obrázok vlaku ZSSK (Zdroj: SITA)

Bezplatná železničná preprava dôchodcov nad 62 rokov má byť dočasne pozastavená do odvolania. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina) však v pondelok vo svojom vyjadrení k tomuto opatreniu uviedol, že hneď ako to bude možné, sa bezplatná železničná preprava pre dôchodcov obnoví.

Nezakazujeme prepravu pre seniorov. Stále je možné cestovať za desiatky centov na 50 kilometrov. Toto je len dočasné pozastavenie bezplatnej železničnej prepravy pre dôchodcov na absolútne nevyhnutnú dobu. Hneď ako to bude možné, bezplatnú prepravu pre seniorov obnovíme a verím, že sa všetko vráti do normálu,” povedal Doležal.

Ústredný krízový štáb ma poveril pripravením uznesenia na vládu, ktoré súvisí s dočasným pozastavením bezplatnej železničnej dopravy pre dôchodcov. Ja si samozrejme našich dôchodcov a seniorov veľmi vážim a veľmi citlivo vnímam, aké sú reakcie na toto dočasné opatrenie. Treba si však uvedomiť, že denne máme vo vlakoch šesť až sedem tisíc seniorov a máme informáciu, že veľká časť týchto seniorov využíva bezplatnú železničnú prepravu v rámci svojich voľnočasových aktivít. Osobne by som bol sám rád, keby sa tieto opatrenia nemuseli prijímať. Ja sám som svoju mame nevidel niekoľko týždňov. To však v tomto čase nie je možné. Skúsme ešte niekoľko týždňov vydržať, ide o ochranu nás všetkých. Verím, že to zvládneme,” pokračoval Andrej Doležal.

Kabinet má podľa návrhu ministra dopravy a výstavby a na odporúčanie ústredného krízového štábu pozastaviť platnosť uznesenia vlády SR z roku 2014 o zavedení bezplatnej prepravy realizovanej v rámci vnútroštátnej prepravy vo vozňoch 2. triedy do odvolania pre osoby, ktoré dovŕšili 62 rokov. Ide o poberateľov dôchodkov podľa zákona o sociálnom poistení, ako aj o osoby, ktorým obdobný nárok na vyplácanie takýchto dôchodkov priznala verejná inštitúcia členského štátu Európskej únie. Týka sa to tiež poberateľov vdovských, vdoveckých, sirotských a invalidných výsluhových dôchodkov podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Minister dopravy a výstavby má následne bezodkladne priamo rozhodnúť o neuplatňovaní príslušnej časti každej zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, ktorá sa vzťahuje pre túto oblasť a pre tieto kategórie cestujúcich.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...