Mimovládky oceňujú podporu občianskej spoločnosti a ľudských práv v programovom vyhlásení vlády

Sprava v popredí: Minister hospodárstva Richard Sulík, podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície a regionálny rozvoj SR Veronika Remišová a predseda vlády Igor Matovič (Zdroj: SITA)

Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO) pri Rade vlády SR pre MNO, Platforma Hlas občianskych organizácií a Koordinačný krízový štáb neziskového sektora oceňujú prístup vlády k občianskej spoločnosti a ľudským právam v jej programovom vyhlásení. Zároveň vyjadrujú záujem o pokračujúcu vzájomnú spoluprácu a konštruktívnu komunikáciu s predstaviteľmi verejnej moci. Agentúru SITA o tom informoval predseda Komory MNO Marcel Dávid Zajac.

Text v Programovom vyhlásení vlády SR v kapitole „Ľudské práva a občianska spoločnosť” nám dáva v časti, ktorá sa týka rozvoja občianskej spoločnosti a jej organizácií, veľký impulz pre tvorbu spoločných stratégií, verejných politík a legislatívnych noriem, ktoré reálne pomôžu zlepšiť systémové postavenie aktívnych občanov a mimovládnych neziskových organizácií v našej spoločnosti,” podotkol Zaja.

Členovia komory zaslali zástupcom politických strán, ktoré dostali poverenie na zostavenie vlády SR, tézy o rozvoji občianskej spoločnosti a jej inštitúcií. „Vítame, že vláda SR vo svojom programovom vyhlásení vyjadrila jasnú podporu aktívnemu občianstvu a ľudským právam. Oceňujeme tiež jej záujem o spoluprácu s občianskym sektorom, ktorý má byť založený na princípoch partnerstva, rovnocennosti, transparentnosti a efektívnosti. Veríme, že napĺňaním svojho programu vláda prispeje k demokratickému a občianskemu charakteru našej spoločnosti,“ konštatovala členka výkonného výboru platformy Hlas občianskych organizácií Ivana Kohutková.

Platforma vypracovala Návrh verejných politík pre oblasť občianskej spoločnosti, ktorý minulý rok zaslala politickým stranám. Hodnotila tiež volebné programy z hľadiska zachovania a zlepšenia prostredia pre občiansku spoločnosť. Platforma v tejto oblasti analyzovala hlasovania v Národnej rade SR k legislatívnym návrhom, ktoré predkladali jednotlivé politické strany počas siedmeho volebného obdobia.

V súčasnej situácii, kedy sú mnohé občianske organizácie existenčne zasiahnuté okolnosťami pandémie, je zvlášť kritické ich financovanie. Preto štáb vyzdvihuje, že vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala posilniť systémové financovanie mimovládnych organizácií a vyhodnotiť možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z príjmov. Veríme, že konštruktívna spolupráca pri napĺňaní záväzkov programu vlády prinesie ľuďom zlepšenia v mnohých oblastiach,“ uzavrel člen výkonného výboru Koordinačného krízového štábu neziskového sektora Boris Strečanský.

Koordinačný krízový štáb neziskového sektora vznikol na pôde Komory MNO pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie ako reakcia na súčasnú mimoriadnu situáciu a jej vplyv na mimovládny neziskový sektor. Jeho primárnymi cieľmi sú identifikácia kľúčových dopadov krízy na neziskový sektor, mapovanie potrieb organizácií a spolupráca medzi štátom a občianskou spoločnosťou.

Všetky tri subjekty občianskeho sektora zároveň vyjadrujú záujem o pokračujúcu vzájomnú spoluprácu a konštruktívnu komunikáciu s predstaviteľmi verejnej moci.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter