Letecká prevádzka nad Slovenskom sa totálne prepadla

Letisko v Košiciach (Zdroj: SITA)

Letecká prevádzka nad Slovenskom sa po zákaze medzinárodných civilných letov prepadla o vyše 85 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Medzinárodná osobná letecká doprava je prakticky zastavená. V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu je počet preletov nad územím krajiny značne zredukovaný a aktuálne sa pohybuje na úrovni zhruba dvesto za deň.

Ako pre agentúru SITA uviedol štátny podnik Letové prevádzkové služby (LPS), z tohto dôvodu odhadujú pokles tržieb v marci v porovnaní s februárom približne o polovicu a v apríli až o 80 percent.

“Očakávame, že súvisiace tržby za terminálne služby budú v dôsledku súčasnej situácie v marci nižšie oproti februáru o 50 %,” uviedla hovorkyňa LPS Michaela Legelová. Ide o odhad, keďže marcové služby ešte neboli vyfakturované. “V dôsledku všeobecného prepadu objemu letovej prevádzky v rámci európskeho priestoru podnik očakáva za marec porovnateľne nižšie tržby aj pri traťových službách. Očakávame, že za mesiac apríl bude pokles až na úrovni 80 % oproti stavu pred krízou,” priblížila Legelová s tým, že opatrenia v súvislosti s koronavírusom majú zásadný vplyv na činnosť podniku.

Letové prevádzkové služby dosiahli v roku 2019 z hlavnej činnosti tržby v objeme 70,635 milióna eur a kladný hospodársky výsledok 852-tisíc eur. Podnik plánoval v roku 2020 mierny zisk 86-tisíc eur, pre významný prepad objemu letovej prevádzky však predpokladá, že sa ho takmer určite dosiahnuť nepodarí. V súčasnosti sa podľa LPS nedá odhadnúť ani dĺžka trvania prepadu letovej prevádzky ani jeho rozsah, uvažovať o konkrétnych číslach je tak predčasné.

“Nakoľko LPS poskytuje služby, ktoré je nevyhnutné zabezpečovať bez ohľadu na počet letov, vykonali sme opatrenia na zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb aj v prípade výskytu ochorenia Covid-19 u niektorého zo zamestnancov podniku,” poznamenala Legelová. V spojitosti s vývojom situácie a obmedzením letovej prevádzky podnik neznížil počet zamestnancov.

“Niektorým zamestnancom z tohto dôvodu nie je možné prideľovať prácu celkom alebo sčasti. U týchto zamestnancov sa aplikuje prekážka v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia leteckej prevádzky. Časť zamestnancov, ktorých práca je pre fungovanie podniku potrebná aj v týchto podmienkach a ktorí môžu prácu vykonávať aj z domu, pracuje v režime homeoffice,” dodala pre agentúru SITA hovorkyňa LPS Michaela Legelová.

LPS mal k 31. marcu 504 zamestnancov, ku koncu minulého roka 505. Na letisku v Bratislave má 56 zamestnancov (z toho 30 riadiacich letovej prevádzky), v Košiciach tridsať (šestnásť), v Poprade trinásť (šesť), v Žiline šesť (traja) a v Piešťanoch troch zamestnancov (jeden riadiaci letovej prevádzky). Na letisku Sliač nemá podnik žiadny personál, služby tam zabezpečuje Ministerstvo obrany SR.

Štátny podnik Letové prevádzkové služby SR bol založený 1. januára 2000, je nástupcom bývalej príspevkovej organizácie Riadenie letovej prevádzky SR. Vykonáva najmä letecké prevádzkové služby vo vzdušnom priestore SR, letové informačné služby, letecké telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia. Základné imanie podniku je 54,82 milióna eur, zakladateľom podniku je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

—  SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...