Matovičov veľkonočný balík opatrení nemá žiadnu oporu v zákone, vyplýva z analýzy policajného exvyšetrovateľa

Igor Matovič (Zdroj: SITA)

Balík veľkonočných opatrení na obmedzenie pohybu, s ktorým dnes premiér zamieri na zasadnutie vlády, nemá oporu v zákone z hľadiska územnej pôsobnosti, dĺžky obdobia či toho, s kým o ňom rokoval. K slovu sa tiež mali dostať aj odborníci z rezortu vnútra a obrany či z oblasti armády, polície a spravodajskej služby. Tieto závery vyplývajú z krátkej analýzy bývalého vyšetrovateľa Jozefa Šáteka.

Igor Matovič avizoval sprísnenie bezpečnostno-zdravotníckych opatrení počas obdobia Veľkej noci už pred niekoľkými dňami. Ich navrhovanú podobu po včerajšku konečne poznáme.

Premiér po dlhom rokovaní s odborníkmi, najmä z oblasti infektológie, lekárstva a epidemiológie dospel k presvedčeniu, že občania by nemali opúšťať svoje okresy a vychádzať von iba v nevyhnutných prípadoch.

Tými sú nákup, návšteva lekára, cesta z a do zamestnania, pohreb blízkeho alebo pobyt v prírode, no iba v rámci okresu. Tieto reštrikcie by mali byť platné od ôsmeho do trinásteho apríla, dohliadať na ich dodržiavanie má aj armáda a dnes ich premiér predloží na zasadnutí vlády.

Matovičova iniciatíva však okamžite vyvolala množstvo otáznikov o tom, či nejde o veľkú nadprácu, či nemal nový predseda vlády vypočuť iných odborníkov a či je takýto postup vôbec zákonný. Tieto a iné výhrady zhrnul vo svojom vyjadrení aj bývalý policajný vyšetrovateľ Jozef Šátek.

Matovičova samostatná iniciatíva nemá oporu v zákone

„V krízovej situácii ako je teraz pandémia koronavírusu, prvým predpokladom ochrany ústavou garantovaných práv a slobôd občanov sú vládou striktne dodržiavané ústavné a zákonné postupy pri výkone krízového riadenia,“ vraví v jeho úvode.

Pripomína, že naša legislatíva vylučuje akúkoľvek samostatnú iniciatívu premiéra, ktorý vytvorí kvázi odbornú komisiu a s ňou rokuje o otázkach týkajúcich sa krízovej situácie a pripraví opatrenia, ktoré predloží vláde, aby ich prijala.

„Takýto postup predsedu vlády a pokiaľ sa takýmto návrhom bude zaoberať i vláda, je v rozpore so zákonom a je obchádzaním na základe zákona konštituovaných prvkom krízového riadenia, najmä bezpečnostnej rady SR a ústredného krízového štábu,“ myslí si Šátek.

Prečo sme nezvolali bezpečnostnú radu?

Konštatuje, že pritvrdením veľkonočných opatrení sa mal zaoberať Ústredný krízový štáb alebo mala byť zvolaná Bezpečnostná rada SR. Jedine výstupy zo strany týchto orgánov vraj môžu byť použité ako podklad pre rokovanie a rozhodnutie vlády.

„Inak je veľmi zarážajúce a znepokojujúce, že práve v čase núdzového stavu Bezpečnostná rada SR doposiaľ zvolaná nebola a keď bola, tak o jej rokovaní a prijatých záveroch nebola verejnosť informovaná,“ pozastavuje sa ďalej autor.

Problém v samotnom charaktere aj dĺžke obmedzenia

Spochybňuje tiež legálnosť obmedzenia pohybu len po hranice príslušného okresu. „V zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. § 5, písm. g/ vláda môže v rámci núdzového stavu obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie‘,“ cituje zákon niekdajší vyšetrovateľ s tým, že ani jeho rozširujúci výklad nedáva oporu pre Matovičov návrh a napadnúť sa dá vraj aj dĺžka obmedzenia.

V komisii mali sedieť aj iní odborníci

K záveru sa odborník pozastavuje aj nad zložením nelegitímnej komisie, s ktorou Matovič rokoval a ktorá sa spolupodieľala na finálnej podobe návrhu. Viac ako lekári v nej podľa Šáteka mali sedieť odborníci z ministerstva vnútra, polície, rezortu obrany, z armády alebo zo spravodajskej služby.

— TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...