Na ťažké časy nie sme pripravení. Pätina domácností vie z úspor vyžiť iba mesiac

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Iba polovica zo všetkých domácností má aj napriek dnešnej nelichotivej situácii vytvorenú finančnú rezervu, ktorá sa dá považovať za dostatočnú. A iba pätina z nich vie s úsporami vyžiť len mesiac. Vyplýva to z dát Národnej banky Slovenska.

Pandémia koronavírusu, respektíve vládne opatrenia voči nej, zasiahli do rozpočtov slovenských domácností až extrémnym spôsobom a predovšetkým veľmi rýchlo.

Hoci vláda zareagovala pomerne promptne a ekonomicky ohrozeným obyvateľom podáva pomocnú ruku náhradou mzdy, predĺžením OČR či úľavami ako je napríklad odklady splácania hypotéky, nie vždy to stačí.

Tak ako aj mnohokrát v minulosti, tak aj dnes platí, že najistejšie je spoľahnúť sa na samého seba. V preklade – ak je to možné, vytvoriť si finančnú rezervu minimálne na pol roka a viac.

Desaťtisíce domácností žijú z ruky do úst

Ako však ukazuje analytický komentár odborníkov Národnej banky Slovenska (NBS), v tomto ohľade Slováci príliš disciplinovaní neboli alebo im objektívna finančná situácia nedovolila vytvoriť si dostatočne „hrubý vankúš“.

Iba polovica našich domácností má totiž finančnú rezervu na maximálne 6 mesiacov. Zhruba 20% ju má dostatočnú iba na mesiac a dokonca 10% nemá odložené v podstate nič.

Údaje pochádzajú z predkrízového obdobia roku 2017 a skúmala sa v nich výška rôznych druhov aktív v súčte. Od bežných a sporiacich účtov, cez podielové fondy a dlhopisy až po opcie či dokonca drahé kovy.

Mnohí z nás si vedia požičať

Priemerná hodnota finančnej rezervy jednej domácnosti dosahuje takmer 10-tisíc eur. Tento údaj je však značne skresľujúci, lebo ho ťahajú nahor bohatšie skupiny obyvateľstva. Reálnejší obraz nám dáva mediánová hodnota, ktorá predstavuje zhruba 2800 eur (presná polovica domácností má nasporených menej, polovica viac).

Výskumníkov tiež zaujímalo, koľko percent domácností by si vedelo neformálne požičať od priateľov alebo rodiny väčší obnos peňazí, konkrétne 5-tisíc eur. Dopracovali sa k číslu 45%, lenže ako poznamenávajú, v prípade krízy bude toto číslo nižšie.

Vysvitlo tiež, že najväčšie rezervy si vytvárajú živnostníci a takisto by si vedeli v prípade najhoršieho v najväčšej miere požičať, na druhej strane platí, že dnes sú najviac ohrozenou skupinou z hľadiska straty príjmu.

Poľnohospodári sa báť nemusia, umelci či hotelieri áno

V analýze tiež možno natrafiť na ohrozenosť ľudí v čase krízy z hľadiska odvetvia, v ktorom pracujú. Najmenej v strese sú napríklad poľnohospodári, ťažiari, vedci, administratívni pracovníci či občania zamestnaní v sektore dodávok plynu, vody a elektriny.

Stredný stupeň ohrozenia sa týka odvetví ako priemyselná výroba, doprava a skladovanie, činnosti v oblasti nehnuteľností, činnosti domácností ako zamestnávateľov, nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie.

Najviac v nebezpečí sú podľa NBS občania, ktorí našli svoje živobytie v sektoroch ako veľkoobchod, maloobchod, ubytovacie a stravovacie služby, umenie, rekreácia a zábava.

— TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

V utorok potvrdilo 19 prípadov nákazy

V utorok potvrdilo 19 prípadov nákazy

V utorok potvrdilo 19 prípadov nákazy koronavírusom. Na Slovensku tak bolo od prepuknutia ochorenia COVID-19 pozitívne testovaných už 1 927 osôb. Laboratóriá za uplynulý deň urobili 2 205 testov, celkový počet otestovaných vzoriek je už vyše 233-tisíc. Ochorenie..