Ombudsmanka navrhla krízovému štábu opatrenia týkajúce sa zariadení pre seniorov a rómskych osád

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Núdzový stav v zariadeniach pre seniorov by mal ústredný krízový štáb (ÚKŠ) definovať presnejšie. Taktiež by mal vydať rámcové odporúčanie pre samosprávy, ako postupovať v prípade zistenia prípadu nákazy v rómskej osade. To sú len niektoré z návrhov opatrení, s ktorými sa obrátila verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na Ústredný krízový štáb SR.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv Michaela Pavelková, ombudsmanka tak urobila na základe podnetov, ktorými sa zaoberá. Podnetom pre ňu tiež boli medializované informácie, a to napríklad v súvislosti s uzavretím osady v Gelnici.

Patakyová je presvedčená, že ochrana života a zdravia obyvateľov je v súčasnosti prvoradým záujmom. Na to, aby bol tento cieľ naplnený, je podľa nej potrebné prijať okrem doteraz zavedených opatrení aj ďalšie, ktoré by špecificky chránili najzraniteľnejších. Podotkla, že všetky opatrenia prijaté v súvislosti s bojom proti pandémii musia byť v súlade s právnym poriadkom, teda musia rešpektovať princíp právneho štátu a zároveň nesmú obmedzovať základné ľudské práva a slobody inak ako ústavou predpokladaným spôsobom.

Ombudsmanka žiada, aby ÚKŠ presnejšie definoval núdzový stav v zariadeniach pre seniorov, zabezpečil ochranné pomôcky a vyššiu informovanosť. V núdzovom stave v zariadeniach pre seniorov je napríklad nariadená pracovná povinnosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. V zariadeniach sa však poskytuje najmä opatrovateľská starostlivosť. Preto ombudsmanka odporúča štábu, aby ich usmernil aj v rámci poskytovania tejto služby. Štáb by mal určiť aj pravidlá týkajúce sa vychádzok. Taktiež poukázala na potrebu zabezpečiť dostatok ochranných pomôcok a materiálne podmienky pre prípad, že sa v zariadení potvrdí nákaza, napríklad vo forme náhradného ubytovania. Rovnako upozornila, že v danej situácii je dôležité, aby kooperovali rezorty sociálnych vecí a zdravotníctva. Navrhla, aby sa zriadil krízový štáb pre oblasť sociálnych služieb, v rámci ktorého by tieto rezorty spolupracovali s ministerstvom vnútra a mimovládnymi organizáciami.

Ombudsmanka tiež žiada preverenie prístupu k pitnej vode v marginalizovaných komunitách a ochranu terénnych pracovníkov. „Rýchlosť šírenia nákazy v husto zaľudnených oblastiach so žiadnym alebo obmedzeným prístupom k základným hygienickým pomôckam je výrazne vyššia ako v oblastiach, kde žije majorita. Rovnako sú tu sťažené možnosti karantény a izolácie,“ priblížila. Vysvetlila, že práve preto je žiadúce zaviesť v týchto komunitách preventívne opatrenia za účelom predchádzania vzniku nákazy. Poukázala na to, že vláda 15. marca odporučila predstaviteľom územnej samosprávy „umožniť neobmedzený prístup osobám patriacim k marginalizovaným komunitám k pitnej vode na nevyhnutnú dobu“. Podľa nej je potrebné, aby bolo prijatie opatrenia aj preverené. Zároveň je podľa ombudsmanky dôležité, aby mali samosprávy aj konkrétne odporúčania na zásobovanie pitnou vodou napríklad vo forme cisterien. Ombudsmanka taktiež upozornila na ochranu terénnych sociálnych pracovníkov. Tí by mali byť vybavení základnými ochrannými prostriedkami, ako sú napríklad ochranné rúška či respirátory. Odporučila preto, aby sa pri rozdeľovaní štátnych hmotných rezerv vyčlenilo dostatočné množstvo ochranných prostriedkov i pre nich.

Patakyová poznamenala, že z medializovaných informácií nie je zrejmé, či v súčasnosti existuje koordinačný plán postupov v prípade výskytu nákazy v marginalizovaných rómskych komunitách. „V súčasnosti by tak boli opatrenia prijímané predstaviteľmi územnej samosprávy ponechané na ich voľnej úvahe. To však vytvára priestor pre obmedzovanie základných práv a slobôd, ktoré nemusí vždy nachádzať oporu v zákone a ktoré by v individuálnych prípadoch mohlo byť protiústavné,“ podotkla. Poukázala na medializovanú uzáveru rómskej osady v Gelnici, ktorú minulý týždeň zaviedla miestna samospráva pre nerešpektovanie karantény osobou, ktorá sa mala vrátiť zo zahraničia. Považuje preto za kľúčové, aby boli na centrálnej úrovni vydané rámcové odporúčania pre obce a mestá, ako postupovať v čase, keď nastane situácia potvrdeného prípadu nákazy v niektorej z rómskych osád.

Mali by zároveň reflektovať na požiadavku zásahu do základných práv v nevyhnutnej miere. Nedostatočná príprava totiž môže viesť až k prijímaniu extrémne neproporcionálnych opatrení, akými sú uzatváranie oblastí so stovkami a tisíckami obyvateľov. Nevyhnutné je podľa Patakyovej prijať takú stratégiu, ktorej cieľom nebude ochrana majority izoláciou celých rómskych zväčša segregovaných osídlení, ale komplexná ochrana všetkých, najmä však ohrozených skupín obyvateľstva.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Na udržanie pracovných miest v škôlkach dá vláda 66 miliónov eur

Na udržanie pracovných miest v škôlkach dá vláda 66 miliónov eur

Vláda dnes schválila návrh podmienok na podporu udržania zamestnanosti v materských školách v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Predpokladaný celkový objem peňazí predstavuje na obdobie trvania mimoriadnej situácie sumu 66,39 milióna eur. Ide o obdobie od marca do júna..