SNS víta preplácanie miezd, kritizuje nesystémovosť a nejasnosť

Andrej Danko (Zdroj: SITA)

Vítame prvé ekonomické opatrenia vlády, ktoré majú pomôcť s preplácaním miezd až do výšky 80 %. Vnímame ich však zatiaľ ako veľmi nejasné a nesystémové, hovorí vedenie Slovenskej národnej strany.

Národniari si myslia, že uvedené opatrenia spôsobia chaos v pracovnoprávnych vzťahoch. “Prvým krokom vlády v oblasti zamestnaneckých vzťahov by malo byť odpustenie zdravotných, nemocenských a sociálnych platieb,” tvrdí SNS.

Štát podľa národniarov ľahšie vykompenzuje výpadky sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Púšťať sa do dialógu s desiatkami tisíc firiem o preplácaní miezd je teda veľké riziko.

“Druhým krokom, ktorý sa musí riešiť so ZMOS, je odpustenie dane z príjmov fyzických osôb,” hovoria národniari s tým, že aj tu sa štát ľahšie dohodne s obcami a mestami. “Samozrejme na mieste je aj refundácia miezd, ale za jasne stanovených pravidiel a po vyčerpaní nami uvedených postupov,” mieni strana.

“Postupnosť týchto krokov je žiadúca, aby nenastala anarchia a nesystémovosť na pracovnom trhu. Veríme, že vláda SR sa zamyslí nad nami navrhovanej postupnosti krokov,” uzatvárajú národniari.

— SITA/STE

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...