Pri opatreniach musíme zohľadniť rod. Inak to môže mať horšie dopady, ako sú tie ekonomické, varuje Petrík

Simona Petrík (Zdroj: facebook.com)

Nové vládne opatrenia na boj s koronavírusom sú fajn a dôležité, no ignorujú jednu podstatnú skupinu obyvateľstva – ženy. Aspoň tak to vidí členka strany Spolu Simona Petrík. Navrhla preto niekoľko inovácii, ktorými by sa podľa nej mohla vláda inšpirovať.

Simona Petrík tejto téme venovala krátky blog. V jeho úvode píše, že prijaté vládne opatrenia sa týkajú rôznych skupín obyvateľstva od dôchodcov, cez zamestnávateľov až po zdravotnícky personál, no je toho názoru, že to nestačí.

Aj keď zmeny hodnotí kladne a Slovensko vraj vďaka nim môže pandémiu zvládnuť lepšie ako ostatné štáty, pri ich prijímaní sa vraj nemyslelo na životy žien a mladých rodín.

„Pandémia Covid-19 a kríza s ňou spojená má rozdielny dopad na mužov a na ženy, preto by zodpovedná vláda mala zohľadniť rodové hľadisko aj pri príprave riešení pre túto situáciu,“ myslí si politička.

V tejto súvislosti pripomína, že v rizikovom sektore zdravotníctva pracuje viac žien ako mužov, že sú stále otvorené fabriky, v ktorých pracuje veľa žien, že zatvorenie škôlok a škôl ženy zaťažilo starostlivosťou o deti a nežnejšie pohlavie vraj v týchto momentoch takisto trpí častejšie domácim násilím.

Horšie dopady ako tie ekonomické

Pre zlepšenie situácie by sa podľa nej dalo urobiť mnoho. Napríklad vyčleniť v mestách opustené budovy, kde by mohli absolvovať karanténu týrané ženy, zapojiť študentov pedagogiky do starostlivosti o deti zdravotníkov priamo v nemocniciach či dočasne zvýšiť prídavky na deti alebo daňový bonus a predĺžiť možnosť čerpať OČR aj pre deti nad 10 rokov.

Podobných nápadov je vraj pritom veľa. „Ak však v tejto krízovej situácii zabudneme brať do úvahy rodový rozmer, môže to mať oveľa horšie dopady, ako sú tie ekonomické,“ uzatvára Petrík.

Rodová problematika je jednou z hlavných zameraní horeuvedenej exposlankyne. Vystupovala ako veľká obhajkyňa Istanbulského dohovoru, v minulosti tiež šírila hoax o tom, že reklamy na potraty u nás neexistujú a bola takisto súčasťou skupinky, ktorá na februárovej mimoriadnej parlamentnej schôdzi blokovala rečnícky pult.

— TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...