Deň učiteľov na Slovensku slávime už 65 rokov

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pexels.com)

Deň učiteľov sa na Slovensku a v susednom Česku každoročne slávi 28. marca. Táto tradícia vznikla pred 65 rokmi v dnes už bývalom Československu. V roku 1955 vtedajšia vláda rozhodla, že dátum narodenia českého pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa so slovenskými koreňmi Jana Amosa Komenského (1592 – 1670) sa stane dňom, keď si celá spoločnosť pripomenie a morálne ocení prácu všetkých učiteľov.

Ján Amos Komenský, ktorý bol počas svojho života v úzkom kontakte so Slovenskom a jeho vtedajšími vzdelancami, sa svojim dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky a v mnohom predstihol svoju dobu. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa bez ohľadu na jeho intelekt alebo sociálne pomery, a vypracoval systém pedagogiky ako vedy. S Komenského vyjadreniami a princípmi ako „opakovanie je matkou múdrosti“ či „škola hrou“ sa stretávame dodnes a nestratili nič na svojej platnosti. Vďaka jeho vo vtedajšej dobe revolučným názorom sa Komenský zvykne nazývať aj „učiteľom národov“.

Na konci minulého storočia v roku 1994 organizácia UNESCO vyhlásila za Svetový deň učiteľov (World Teachers’ Day) 5. október. Dátum, ktorý ma pripomínať prijatie Charty učiteľov, súboru odporúčaní, ktoré by mali zabezpečiť všetky členské štáty OSN. Charta učiteľov sa považuje za jeden z prvých pokusov zadefinovať postavenie učiteľov a základné princípy v oblasti pedagogiky. Jej signatári ju podpísali práve 5. októbra 1966 v Paríži.

Svetový deň učiteľov by podľa UNESCO mal byť v istom zmysle tiež svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese je pre rozvoj spoločnosti dôležitý. Práve preto by to mala každá spoločnosť pochopiť a učiteľov uznať a doceniť.

V povedomí slovenskej verejnosti však napriek zavedeniu nového Svetového dňa učiteľov naďalej oveľa viac rezonovala tradícia z obdobia spoločného štátu Čechov a Slovákov, a najmä od prelomu tisícročí sa na Slovensku za primárny sviatok učiteľov považuje deň narodenia Jana Amosa Komenského 28. marec.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...