Bezplatnú vlakovú dopravu pre žiakov dočasne pozastavia 30. marca

Cestujúci vo vlaku s rúškom (Zdroj: SITA)

Bezplatná vnútroštátna vlaková preprava vo vozňoch 2. triedy pre deti do pätnásť rokov veku, žiakov a študentov denného štúdia do 26 rokov veku bude dočasne pozastavená v stredu 1. apríla. Opatrenie má trvať do ukončenia uzatvorenia škôl a školských zariadení.

Rozhodla o tom v piatok vláda, keď schválila odporúčanie Ústredného krízového štátu SR a pozastavila platnosť časti príslušného uznesenia vlády o zavedení bezplatnej vlakovej prepravy z novembra 2014.

Návrh o dočasnom pozastavení bezplatnej železničnej dopravy pre vybraný okruh cestujúcich predložil na vládu minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina). Minister dopravy má zároveň podľa rozhodnutia vlády priamo rozhodnúť o neuplatňovaní príslušnej časti každej zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, ktorá sa vzťahuje pre túto oblasť a kategóriu cestujúcich. V platnosti zatiaľ zostáva bezplatná vlaková doprava pre dôchodcov, no vláda im odporučila, aby zostávali doma a necestovali.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) má aktuálne uzatvorené dve zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme – so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., ktorá zabezpečuje asi 97 % všetkých výkonov objednávaných štátom, a so spoločnosťou RegioJet, ktorá zabezpečuje objednávku štátu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. “Dočasným zrušením bezplatnej prepravy pre vybraný okruh cestujúcich sa nezruší možnosť ich cestovania, cestovanie ako také bude naďalej bez obmedzenia, cestujúci si však bude musieť zadovážiť a zaplatiť taký cestovný lístok, ktorý zodpovedá možnostiam, ktoré sú definované v príslušnom prepravnom a tarifnom poriadku daných dopravných spoločností,” uviedol rezort dopravy v predkladacej správe.

Zároveň im bude vzhľadom na ich status umožnené využívať klasické štátom regulované zľavy, čo pre deti do šesť rokov nepredstavuje žiadnu zmenu, nakoľko budú i naďalej prepravované bezplatne, u žiakov a študentov bude možné využiť štandardnú zľavu 50 %. “Dôvodom na toto dočasné opatrenie je ekonomická motivácia na zníženie rozsahu cestovania vybraného okruhu cestujúcich okrem nevyhnutnej potreby, eliminovanie blízkeho kontaktu medzi cestujúcimi a s tým súvisiace zníženie rizika prenosu ochorenia COVID-19,” dodalo ministerstvo.

Úloha bezodkladne dočasne pozastaviť bezplatnú prepravu vo vlakoch pre študentov do konca uzavretia školských zariadení vyplýva pre ministra dopravy aj z uznesenia vlády k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom. Minister dopravy má zároveň bezodkladne predĺžiť lehoty na kolaudácie stavieb, vrátane dočasného neplynutia lehôt. Takisto má rokovať s telekomunikačnými operátormi o spolupráci počas krízovej situácie v prípade posielania SMS obyvateľom.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...