Európa oslávi 25. výročie Schengenu. S uzavretými hranicami

Štátna hranica, ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Štvrťstoročie Schengenského priestoru oslávi Európa, paradoxne, so zavretými hranicami a prebiehajúcimi hraničnými kontrolami. V dôsledku pandémie čínskeho koronavírusu väčšina krajín Schengenu totiž uzavrela svoje hranice alebo opätovne zaviedla hraničné kontroly.

Vo štvrtok 26. marca oslávia viaceré európske štáty 25. výročie vzniku Schengenskej dohody. Veľká oslava sa však konať zrejme nebude, keďže väčšina štátov Schengenu má v súčasnosti svoje hranice uzavreté alebo nejakým spôsobom obmedzené v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Voľný pohyb osôb medzi členskými štátmi Schengenského priestoru tak prakticky ustal alebo je značne obmedzený. Na hraniciach sú opäť prítomné kontroly a do niektorých krajín sa ani nedostanete, pokiaľ nie ste ich občanom.

Štvrťstoročie pohybu

Schengenská zmluva vstúpila do platnosti 26. marca 1995. Podpísalo ju vtedy Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Španielsko a Portugalsko, pričom svoje meno dostala po meste Schengen v Luxembursku. Tento bezcolný a bezhraničný priestor sa postupne rozširoval o ďalšie štáty.

Pre Slovákov je významný dátum 21. december roku 2007, kedy sa Schengenský priestor rozšíril o deväť krajín vrátane Slovenska. Okrem našej vlasti do Schengenu vstúpilo aj Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko či Estónsko. Dnes táto únia obsahuje dohromady 26 krajín, pričom pri valnej väčšine ide o členské štáty EÚ.

Otvorené hranice sú aj na škodu

Napriek výhodám Schengenu je však počas pandémie nákazy jednoznačne badať aj okaté nevýhody voľného pohybu osôb, najmä pokiaľ ide o oblasť bezpečnosti.

Svoje hranice pre cudzincov už úplne uzavrelo Slovensko, ale aj Maďarsko, Česko alebo Dánsko. Prísne hraničné kontroly obnovilo Nórsko, Taliansko, Nemecko či Švajčiarsko. Z Európskej únie teraz znejú obavy o udržanie spoločného vnútorného trhu, aj keď nákladná doprava zatiaľ obmedzená nie je.

Opakovanie minulosti?

Podľa stránky Schengen Visa Info, ktorá poskytuje informácie o vízach do Schengenského priestoru, len 5 krajín zatiaľ neobmedzilo prechod cez svoje hranice – Belgicko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko a Švédsko. Stránka tiež podotýka, že len 11 štátov informovalo Európsku úniu o svojich krokoch ohľadom opatrení na hraniciach.

Nie je to však prvýkrát, kedy boli hranice pre členské štáty opäť dôležité. V roku 2015, keď Schengen oslavoval 20 rokov, vrcholila migračná kríza a do Európy vtedy smerovali státisíce migrantov z Afriky či Ázie. Viaceré krajiny v tomto období opätovne zaviedli hraničné kontroly.

— JOR

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Najmenej dôveryhodnou inštitúciou na Slovensku sú súdy

Najmenej dôveryhodnou inštitúciou na Slovensku sú súdy

Najmenej dôveryhodnou inštitúciou na Slovensku sú súdy. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Median SK pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) od 14. do 18. septembra na vzorke 1 007 respondentov. V spojitosti so súdnictvom si 61..