Župy budú žiadať zmenu legislatívy, aby mohli poslanci rokovať aj v krízovom režime

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Samosprávne kraje, mestá a obce, ktoré plánovali v týchto dňoch zasadnutia svojich zastupiteľstiev, ich v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia rušia. Nie je pritom jasné, kedy budú môcť poslanci opäť zasadať. Združenie samosprávnych krajov SK8 bude preto podľa jeho predsedu Jozefa Viskupiča žiadať novú vládu a parlament, aby v krátkej dobre upravili legislatívu tak, aby zjednodušila možnosť zastupiteľstvám samosprávnych krajov rokovať a prijímať rozhodnutia. Do úvahy prichádza rokovanie zastupiteľstiev s využitím moderných technológií.

Zákon o samosprávnych krajoch de facto nepredpokladá existujúcu situáciu a neumožňuje flexibilne reagovať, napríklad prispôsobenou formou rokovania zastupiteľstiev. Združenie samosprávnych krajov SK8 podobne ako ZMOS, preto presadzuje zmenu zákona, ktorá umožní rokovanie zastupiteľstiev v krízovom režime, napríklad aj prostredníctvom využitia moderných technológii, pri zabezpečení zachovania verejnosti a transparentnosti rokovania zastupiteľstva,“ povedal Viskupič. V súčasnosti môže rokovať len v zbore, pričom musí byť fyzicky prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja bolo pôvodne zvolané na 18. marca, väčšina poslancov sa v súčasnej situácii, spôsobenej koronavírusom, z rokovania ospravedlnila.

Súčasná krízová situácia vyvolaná šírením koronavírusu a následné opatrenia súvisiace s aktivovaním núdzového stavu podľa neho výrazne obmedzujú aj riadne fungovanie zastupiteľských orgánov krajskej ako aj miestnej samosprávy.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...