Vláda chce zvýšiť rodičovský príspevok. Sľubuje aj hrádzu proti korupcii

Peter Pellegrini a Andrej Danko (Zdroj: SITA)

Prvé septembrové zasadnutie vlády sa posúva do popoludňajších hodín. Dôvodom je, že premiér Peter Pellegrini sa v Bruseli dopoludnia stretne s novou šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen, aby s ňou hovoril o budúcnosti Európskej únie a fungovaní novej Európskej komisie. Do zasadnutia kabinetu sa premiér vráti a zúčastní sa na ňom. Naplánovaných je zatiaľ 15 bodov a niekoľko informatívnych materiálov.

Medzi výrazné legislatívne zmeny patrí najmä zvýšenie rodičovského príspevku od začiatku budúceho roka. Podľa návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku od poslancov za Smer-SD a SNS sa má rodičovský príspevok 220,70 eura zvýšiť o 150 eur. Takéto zvýšenie sa bude týkať rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali. Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, by mal rodičovský príspevok stúpnuť o 50 eur. Parlament by mal zvýšenie rodičovského príspevku schváliť na septembrovej schôdzi.

Zo Smeru-SD a SNS je aj ďalší návrh spadajúci do rezortu práce a rodiny, a to návrh novely zákona o sociálnom poistení. Stanoví podmienky, za ktorých majú mať matky nárok na nižší strop dôchodkového veku ako bezdetné ženy a muži. Ak žena vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do penzie najneskôr ako 63 a polročná, pri dvoch vychovaných deťoch v 63 rokoch a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, budú mať strop dôchodkového veku stanovený na 62,5 roka.

Ostatné ženy a muži pôjdu podľa navrhovanej legislatívy do dôchodku najneskôr v 64 rokoch. Tzv. dôchodkový strop 64 rokov schválil parlament po dlhých vyjednávaniach medzi koalíciou a opozíciou ústavným zákonom. Novela zákona o sociálnom poistení má teraz upraviť podrobnosti. Na programe rokovania vlády budú aj ďalšie návrhy zákonov zo sociálnej oblasti – koaličný návrh novely zákona o nelegálnej práci a návrh novely zákona o sociálnej práci.

Vláda avizuje, že chce postaviť hrádze korupcii, a na to by mal slúžiť Národný protikorupčný program SR, ktorý sa chystá prerokovať. Štát chce vďaka nemu účinne postihovať páchateľov korupcie a zvýšiť dôveru verejnosti k orgánom verejnej moci. Príležitostí pre úplatkárstvo vo verejnom sektore by malo ubudnúť. Dokument pripomína, že podľa indexu vnímania korupcie, ktorý zverejnila Transparency International, bola Slovenská republiky v roku 2018 na 57. mieste zo 180 krajín, čo je pokles oproti 54. miestu v rokoch 2017 a 50. miestu v roku 2015.

Dnes by mala vláda schváliť aj štatút hlavného hraničného splnomocnenca. Jeho poslaním je plniť úlohy týkajúce sa kontroly, režimu a spolupráce na hraniciach SR so susednými štátmi. Splnomocnenca a zástupcov splnomocnenca vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh ministra vnútra, ktorému sa za výkon svojej funkcie zodpovedajú. Do rezortu vnútra patrí aj ďalší bod programu – Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie sa chce rozšíriť o nového člena v komore za verejnú správu, a to o zástupcu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Takisto navrhuje zrušiť členstvo zástupcu Stálej konferencie organizácií tretieho sektora SR v komore za mimovládne neziskové organizácie. Vyplýva to z Dodatku č. 3 k Štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorý na rokovanie vlády predkladá ministerka vnútra a predsedníčka tejto rady vlády Denisa Saková.

Ministri a ministerky sa na rokovaní oboznámia s dvoma individuálnymi sťažnosťami podanými proti Slovenskej republike od 1. augusta 2018 do 1. augusta 2019. Jedna sťažnosť bola adresovaná Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien a ďalšia Výboru OSN proti mučeniu. Vyplýva to z materiálu pod názvom „Informácie o vývoji individuálnych sťažností proti Slovenskej republike, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd“.

Materiál predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Slovenská republika je zmluvnou stranou ôsmich dohovorov OSN v oblasti ľudských práv. Na základe nich, resp. opčných protokolov k nim, môžu jednotlivé výbory OSN posudzovať sťažnosti jednotlivcov, skupín jednotlivcov alebo mimovládnych organizácií pod jurisdikciou Slovenskej republiky, namietajúcich porušenie práv stanovených v týchto dohovoroch zo strany Slovenskej republiky.

Ministerstvo životného prostredia navrhuje sprísniť ochranu ďalšej lokality, kde žije kriticky ohrozený hlucháň. Ide o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Strážovské vrchy. Vláda má schváliť program starostlivosti tohto územia na ďalších 30 rokov. Okrem zlepšenia ochrany vzácneho vtáctva a jeho biotopov Slovensko tak vyhovie aj požiadavkám Európskej komisie, ktorá už začiatkom roka začala konanie proti Slovensku za nedostatočnú ochranu hlucháňa a tetrova.

—  SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...