Ovzdušie pri Štrbskom plese je 29-násobne zdravšie ako ovzdušie v Bratislave

Štrbské pleso, Vysoké Tatry (Zdroj: Pixabay.com)

Ovzdušie pri Štrbskom plese je 29-násobne zdravšie ako ovzdušie v Bratislave a 12-násobne zdravšie ako ovzdušie v Prešove. V tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslal Daniel Lešinský, to uviedlo Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA).

Odborníci z občianskeho združenia to zistili počas výskumu, ktorý uskutočnili od 6. do 9. marca v Prešove, na Štrbskom plese, v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a v Bratislave. V každej oblasti pritom skúmali v niekoľkých lokalitách hodnoty pevných nanočastíc v ovzduší.

Najmenšie hodnoty zaznamenali na Štrbskom plese. Pri Chate pod Soliskom namerali 550 nanočastíc na centimeter kubický. Pri skokanských mostíkoch zaznamenali 850 a v strede Štrbského plesa 1 175 nanočastíc. Najväčšie znečistenie zaznamenali v Bratislave na križovatke Bajkalskej ulice s Trnavskou cestou, kde namerali 44 700 nanočastíc na centimeter kubický.

Na Štrkoveckom jazere zaznamenali vo večerných hodinách 16 100 pevných nanočastíc. Na veľkej križovatke v Prešove bola zaznamenaná hodnota 24-tisíc nanočastíc a v garážach pod nákupným centrom v Banskej Bystrici 23-tisíc nanočastíc. Na Kalvárii v Banskej Štiavnici namerali 1 400 nanočastíc.

V hotelovej izbe v Bratislave zaznamenali výskyt 5 700 tuhých nanočastíc. V interiéry hotela tak bol vzduch znečistený približne desaťnásobne viac ako na Štrbskom plese. Členom občianskeho združenia s výskumom pomáhal dánsky expert Kaare Press-Kristensen. Ten vidí priestor pre zlepšenie najmä vo využívaní ekologickejších foriem tepelného hospodárstva. „Najlepšou cestou na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku je vyradenie starých kotlov a pecí, izolácia budov, inštalácia tepelných čerpadiel, solárnych panelov, systémov centrálneho zásobovania teplom alebo aspoň modernizácia kotlov a pecí. V mestách by sa mali zaviesť nízkoemisné zóny s požiadavkami na filtre, v prvom rade pre komerčné a verejné dieselové vozidlá ako aj podstatne lepšie podmienky pre cyklistov”, povedal Press-Kristensen.

CEPTA je občianske združenie, ktorého cieľom je presadzovanie trvalo udržateľných alternatív v praxi. Medzi prioritné oblasti združenia patrí poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, pesticídy, odpadové hospodárstvo, voľnočasové aktivity a osveta smerujúca k rozvoju spoločnosti.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...