Gender ideológia na Slovensku nie je porazená. Vyhrali sme len bitku, upozorňuje Zbiňovský

Erik Zbiňovský (Zdroj: Facebook)

ROZHOVOR Príchod chorých ideológií som vnímal už niekoľko rokov. Slovensko ukázalo cestu, ako sa s tým vyrovnať, hovorí koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu, blízky spolupracovník farára Mariána Kuffu a kandidát za stranu SNS Erik Zbiňovský (č. 20)

Istanbulský dohovor je zrušený. Čo sa bude diať teraz?

Včera Narodná rada SR vyjadrila nesúhlas s ratifikáciou Istanbulského dohovoru. Tým sa na tretí pokus završil ratifikačný proces tejto medzinárodnej zmluvy. Zavŕšil sa odmietnutím tohto ideologického dohovoru tváriaceho sa ako dohovor chrániaci týrané ženy. Verím , že takto odmietnutá ratifikácia už bude vyhovavať zastupkyni PS pani prezidentke Čaputovej , a tá poverí príslušné ministerstvo zaslaním listu predsedovi Rady Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. Verím, že obštrukcie z prezidentského paláca už skončili a v najbližšej dobe zaregistrujeme odoslanie listu, ktorým Slovenská republika vyšle jasný odkaz, že nevedecká a zvrátená gender ideológia ukrytá v Istanbulskom dohovore na Slovenku nemá miesto.

Aký bol proces príchodu ID na Slovensko?

Istanbulský dohovor bol prijatý za vlády premiérky Radičovej. Súčasťou tejto vlády bolo aj KDH. Pre kresťanov by to malo byť mementom, že v tom čase kresťanský politici nedokázali rozoznať nebezpečenstvo tejto –  ako to povedal krakovský arcibiskup Jedraszewski – neomarxistickej  filozofie. Slovenská republika podpísala Istanbulský dohovor 11. 5. 2011. Podpísal ho štátny tajomník ministerstva spravodlivosti za  ministrovania p. Žitňanskej.

Našťastie už po podpísaní sa našlo na Slovensku viac ako 100 organizácií, ktoré chceli o tomto ideologickom dohovore otvoriť verejnú diskusiu. Jednou z nich bola aj Spišská katolícka charita, ktorá bola práve za podpis otvorenia diskusie k ID diskriminovaná. Napriek najlepšie vyhodnotenému projektu , v ktorom chceli obnoviť zariadenie pre týrané ženy, bola Spišská katolícka charita úradom vlády odmietnutá. Ako dôvod odmietnutia bol uvedený práve podpis pod výzvu otvoriť diskusiu o Istanbulskom dohovore. Tu je názorná ukážka ako Istanbulský dohovor, napriek tomu, že u nás nebol ešte ratifikovaný, ‘pomáhal’ týraným ženám.

Kto vás upozornil na tieto gender ideológie, ktoré na Slovensko cez ID prichádzajú?

Príchod týchto chorých ideológií som vnímal už niekoľko rokov. Úzko spolupracujem s naším najskúsenejším, teraz už emeritným exorcistom o. Jozefom Marettom. Ten dostával informácie o prichádzajúcej gender ideológii  od svojho školiteľa pátra Vellu, ktorý šírenie tejto ideológie evidoval už 15 rokov dozadu. Na Istanbulský dohovor nás upozornil JUDr. Chromík, ktorý v jednej relácii hovoril o nebezpečenstvách ukrytých v tomto dohovore.

Ako ste začali pochody? Čo tomu predchádzalo?

Po vypočutí jeho slov sme sa s o. Marošom Kuffom rozhodli, že o tomto nebezpečenstve musíme ľudí na Slovensku informovať. Založili sme Slovenský dohovor za rodinu, a odišli sme sa zasvätiť do Fatimy. Bolo to na 100 výročie fatimských zjavení. Absolvovali sme týždňovú cestu po mariánskych pútnických miestach. Okrem Fatimy, kde sme sa zasvätili Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie sme na tento úmysel odslúžili sv. omše ešte v kláštore v Agrede, kde vzniklo najväčšie mariánske dielo stredoveku Mystické mesto Božie sv. Márie z Agredy. Sv. omšu sme odslúžili aj v prvom novozákonnom mariánskom chráme –  Katedrále Matky Božej na stĺpe v Zaragoze, ktoré je mimoriadnym miestom milostí.

Naša púť pokračovala návštevou Lúrd a cestu sme zakončili sv. omšou v La Salatte. Po návrate sme začali 11.11.2017 v Prešove v konkatedrále sv. Mikuláša s prednáškami Slovenského dohovoru za rodinu a dodnes sme prešli po Slovensku takmer 100 obcí a priamo sme oslovili viac ako 100 tisíc ľudí. Ako svetské zbrane sme si vybrali petíciu a pochod, ako duchovné zbrane adoráciu a modlitbu bolestného ruženca. Dnes po 3 rokoch našej činnosti sa modlí alebo adoruje na úmysel odmietnutia gender ideológie a Istanbulského dohovoru od Klokočova po Marianku každý piatok viac ako 5 tisíc ľudí.

Má modlenie ruženca naozaj taký veľký vplyv?

Sila modlitby ruženca je naozaj veľká. Hlavný vatikánsky exorcista o. Gabriele Amorth povedal: „Pri exorcizme som počul tieto diablové slová – „ Každé Zdravas Mária je pre mňa ako úder po hlave. Keby kresťania vedeli, aký mocný je ruženec, bol by to môj koniec.““ A preto sme sa rozhodli využiť silu tejto modlitby. Potvrdilo sa to 11.2.2020 na ružencovom stretnutí pred Úradom vlády, kde sa modlilo na úmysel Slovenského dohovoru za rodinu viac ako 2000 ľudí. Počas modlitby ruženca ma predseda Národnej rady SR p. Danko informoval, že sa spolu s premiérom dohodli na zvolaní mimoriadnej schôdze, ktorá definitívne odmietne ratifikáciu Istanbulského dohovoru. 23.2. sme zorganizovali spolu s Prešovskou archieparchiou, Košickou eparchiou, Trnavským arcibiskupstvom a Rožňavským biskupstvom modlitbovú akciu Ruženec za Slovensko.

Pozvali sme z Medžugoria Terku Gažiovú, Gorana Čurkoviča, vizionárku Mirjanu Dragojevičovú Soldovú a dona Dominika Chmielewského. Štyria biskupi, viac ako 80 kňazov a takmer 3000 ľudí v Popradskej hale Aréna a ďalšie tisíce ľudí po celom svete sa modlilo ruženec za Slovensko. Dva dni nato NR SR na podnet SNS tretí krát ústavnou väčšinou hlasmi 96 poslancov odmietla definitívne ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Boli sme vypočutí? Ja si myslím, že áno.

Čo plánujete ako ďalšie?

Gender idéologia na Slovensku odmietnutím ID rozhodne nie je porazená. Vyhrali sme jednu bitku, nie však celú vojnu. Tu ide o duchovný boj. Boj dobra a zla. Boj kultúry života a kultúry smrti. Pápež František povedal o gender ideológii, že je to ideologická kolonizácia. Pápež Benedikt XVI povedal, že gender je horší ako marxizmus. Pápež Ján Pavol II povedal, že je to kultúra smrti. Traja posledný pápeži jasne odmietli gender idológiu. Dnes  však niektorí zástupcovia cirkvi o tejto téme mlčia.

Vnímam, že veriaci očakávajú od svojich zástupcov v dnešnej dobe jasné stanoviská. My sa budeme naďalej snažiť poukazovať, na veľké nebezpečenstvo tejto ideológie. Ďalej budeme organizovať ružencové stretnutia a rôzne akcie. Táto chorá ideológia preniká do našich škôl a pomaly indoktrinuje naše deti. Na to sa rozhodne nemôžme len tak pozerať. Učiť 4 ročne  deti v škôlkach sexuálnu výchovu, či 12 ročným deťom podsúvať, že si môžu vybrať svoj rod a zmeniť pohlavie je zvrtátené. Ak dnes budeme mlčať, raz nám za našu zbabelosť napľujú naše deti a vnúčence do očí. Vyzývam ľudí, nemlčte!

Slovensko odmietlo ID – môže to byť signál aj pre okolité krajiny?

Slovensko ukázalo cestu, ako sa chorou ideológiou vyrovnať. Odmietnutím Istanbulského dohovoru sme dali inšpiráciu ďalším krajinám. Hovoril som s priateľmi z Poľska. Poliaci prijali Istanbulský dohovor za vlády liberála Tuska. Ten po ratifikácii Istanbulského dohovoru dostal za odmenu funkciu predsedu Európskej rady. Našťastie si Poliaci vyrokovali v prístupových rokovaniach k EU výnimku. Čo nie je v súlade s Poľskou ústavou nemusia do svojej legislatívy prijať. A tak je Istanbulský dohovor v Poľsku mŕtvy dokument.

Teší ma, že naši bratia Česi sa pred 2 rokmi pripojili k iniciatíve Slovenského dohovoru za rodinu a dnes vidím, že sa im ID v Česku podarilo zastaviť. Mal som možnosť rozprávať s takmer 20 osobnosťami či už ministrami, poslancami, psychiatrami, ktorí jasne vnímajú nebezpečenstvo genderizmu a Istanbulského dohovoru. Teším sa , že maličké Slovensko otvára oči okolitým štátom a že aj snaha o. Kuffu v rámci aktivít Slovenského dohovoru za rodinu prispela k tomu, že Istanbulský dohovor a gender sa aj v Európe začína vnímať ako problém.

S modlitbou ruženca za Slovensko budeme pokračovať aj naďalej. Preto tí, ktorí chcú byť informovaní nás nájdu na www.slovenskydohovorzarodinu.sk

(Vyšlo ako PR článok)

Objednávateľ: Slovenská národná strana Šafárikovo nám. 3 814 99 Bratislava, IČO: 00677639.  Dodávateľ RM creative studio s.r.o., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, IČO: 47144025.

— Redakcia Denníka S

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...