Upravený model starostlivosti o poľovné revíry zvýšil tržby viac ako dvojnásobne

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Upravený model prístupu k poľovným revírom, ktorý sfunkčnilo terajšie vedenie Lesov SR, vyše zdvojnásobil tržby za predaj odstrelu zveri. Zástupca štátneho podniku tiež vyzdvihol benefity v podobe úpravy populácie z hľadiska veku i pohlavia zveri či zvýšenej bezpečnosti ľudí.

Kým v roku 2017 sa priemerná cena za hektár za rok pohybovala na úrovni od 0,87€ do 1,91€, minulý rok bola suma v rovnakom prípade až 11,48€. Čo v konečnom dôsledku zvýšilo ročné výnosy z 391-tisíc eur v minulom roku na súčasných 996-tisíc.

V súčasnosti platné zmluvy na odpredaj odstrelu tak vraj komplexne riešia postavenie a rozvoj poľovníctva, zabezpečujú trvalo udržateľnú ochranu a využívanie voľne žijúcej zveri a zachovanie genofondu pre budúce generácie.

„Premnoženie zveri, ktorá neváha kvôli potrave navštíviť aj miestne sídliská, je dôsledkom nedostatočnej starostlivosti o poľovnícke revíry. Odpredaj odstrelu nám umožňuje nielen efektívnejšie hospodáriť s revírmi, ale – čo je najdôležitejšie z pohľadu bezpečnosti ľudí, kontrolovať stav zveri a starostlivosť poľovníkov o revíry,“ povedal Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR.

Nové aktivity podniku vraj zároveň prinášajú benefity v podobe budovania lepších vzťahov so širokou verejnosťou a zvyšovanie jej povedomia o poľovníctve v krajine, ktorá má priamo súvisieť aj s ochranou vzácnych druhov živočíchov.

„Počas celej doby platnosti zmlúv na odpredaj odstrelu teda možno očakávať trvalé ekonomické výsledky. Odpredaj odstrelu zabezpečuje stály priestor na aktívny manažment poľovných revírov s prihliadnutím na celospoločenské požiadavky pri realizácii výkonu práva poľovníctva a ochrane zveri v súčasnosti,“ dodal Staník.

Lesy SR ku koncu minulého roka užívali celkovo 130 poľovných revírov, pričom nový model starostlivosti zrealizovali už v 59-ich z nich.

— Ste

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...