Za dobrovoľníctvo na Pohode ponúka Univerzita Komenského študentom kredity

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

V rámci dobročinného projektu Ecomenius v spolupráci s festivalom Pohoda ponúka naša najväčšia univerzita 200 budúcim dobrovoľníkom 3 kredity „zdarma“. Tí sa budú podľa dostupných informácii starať o oblasť separácie odpadu, camp servis a iné práce súvisiace s chodom podujatia. Na prvý pohľad rozumná idea ale vyvoláva niekoľko oprávnených pochybností.

V prvom rade nebýva zvykom, aby sa kreditový systém na vysokej škole viazal na vykonávanie činnosti nesúvisiacej so študijným odborom. Smerodajná býva najčastejšie samotná účasť na výučbe, teoretická či praktická skúška z toho-ktorého predmetu, absolvovanie stáže alebo vypracovanie semestrálnej práce. Vykonávanie servisu na hudobnom festivale má aj s prižmúrenými očami od štúdia na kilometre ďaleko.

Pripusťme však, že ekológia je dôležitá natoľko, že zisk kreditov môže byť podmienený aj vykonávaním mimoškolských aktivít s ňou súvisiacich. Vyvoláva to však otázku, prečo sa pri toľkom množstve rozumných iniciatív, ktoré si dobrovoľnícku prácu vyžadujú možno ešte viac, škola rozhodla motivovať študentov k účasti na jednom špecifickom festivale, ktorý sa viac ako hudbou posledné roky zviditeľňuje niečím iným.

Odpoveď sa skrýva práve v tejto otázke. Festival Pohoda sa posledné roky zideologizoval natoľko, až je legitímne pýtať sa, či nie je jeho primárnym účelom akási „liberálna výchova“ a nie hudobná zábava. Pussy Riot, Andrej Kiska, B-complex, Štefan Hríb, Peter Kalmus, Iveta Radičová, Mikuláš Dzurinda, Martin Bútora. Workshopy o LGBTI, multikulturalizme, globalizme. Stavba minaretu, ukazovanie vulgárnych gest vládnemu poslancovi či patetické prejavy po smrti Jána Kuciaka a jeho priateľky namiesto tichej piety. To je len strohý výsek z toho, čo dnes organizátori festivalu účastníkom servírujú. Aj sám Michal Havran kedysi o Pohode napísal, že ponúka „dosiaľ nevídanú dávku náboženskej a politickej propagandy“ a toto podujatie nazval „pokútnym festivalom politickej piesne“.

Vedenie Univerzity Komenského si je iste týchto skutočností vedomé a nepokladá ich za problém. Skôr si dovolíme tvrdiť, že ide podľa neho o plus. Prostredie školy a špeciálne jej filozofickej fakulty je totiž hodnotovo nastavené v rovnakom duchu a z tohto prieniku sa mohla zrodiť aj myšlienka spoločného ekoprojektu s postrannými úmyslami. Je to pravdepodobnejšie ako veriť v náhodu.

Študenti pomôžu v separácii, zabavia sa, pričuchnú k tej „správnej“ politickej orientácii, dostanú kredity bez štipky učenia a zdarma vykonajú to, čo by inak musela zabezpečiť drahá externá firma.

Jednoducho, pre tandem UK a Michal Kaščák je to win-win situácia. Pre nás ostatných ďalší dôvod pýtať sa, kedy sa školy vrátia k svojmu poslaniu a prestanú stáť jednou nohou v ringu politických súbojov.

— Tím Denník S

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Najmenej dôveryhodnou inštitúciou na Slovensku sú súdy

Najmenej dôveryhodnou inštitúciou na Slovensku sú súdy

Najmenej dôveryhodnou inštitúciou na Slovensku sú súdy. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Median SK pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) od 14. do 18. septembra na vzorke 1 007 respondentov. V spojitosti so súdnictvom si 61..