Tatry majú za sebou najúspešnejší rok v cestovnom ruchu od vzniku samostatného Slovenska

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Medziročný nárast ubytovaných turistov predstavoval 16 percent, jednodňových návštevníkov bolo takmer 3,9 milióna. Minulý rok bol pre cestovný ruch vo Vysokých Tatrách v novodobej histórii najúspešnejší, zhodnotila to Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry.

Vyhodnotenie sa týka ubytovaných návštevníkov nielen od vzniku OOCR Región Vysoké Tatry v roku 2011, ale aj od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.

„Výnimočný rok 2019 s medziročným nárastom počtu ubytovaných návštevníkov dosiahol dvojciferný výsledok, a to nárast o 16 percent oproti roku 2018,“ informovala dnes výkonná riaditeľka OOCR Lucia Blašková. Na tomto mimoriadne priaznivom výsledku má podľa jej slov najväčšiu zásluhu najmä letné obdobie 2019. Samostatnou kapitolou sú podľa Blaškovej aj jednodenní návštevníci tatranského regiónu, ktorých bolo podľa predbežných prepočtov takmer 3,9 milióna za celý rok 2019.

Vysoké Tatry tak potvrdzujú vlaňajšie rekordy Slovenska, čo sa týka rastu počtu turistov, keď celkový počet prenocovaní v turistických zariadeniach v SR vzrástol najviac v rámci Európskej únie. Najúspešnejšie bolo pre Tatry podľa oblastnej organizácie spomínané leto. „Počas všetkých letných mesiacov evidujeme nárast počtu ubytovaných hostí oproti rovnako sledovaným mesiacom v roku 2018 o viac ako 20 percent, pričom najúspešnejším bol mesiac september s rekordným, až 25,14 percentným nárastom počtu ubytovaných hostí v našom regióne,“ uviedla Blašková s tým, že celkovo prevýšil počet ubytovaných návštevníkov v absolútnych číslach v roku 2019 rok 2018 o takmer 600-tisíc.

V zimných mesiacoch roku 2019 bol zaznamenaný miernejší nárast počtu ubytovaných návštevníkov oproti zime 2018, a to dvojpercentný, počas jarnej a jesennej medzisezóny boli zaznamenané nárasty okolo 12 percent. „Potešiteľná je aj skutočnosť, že v súvislosti s nárastom počtov ubytovaných návštevníkov narástli aj tržby subjektov cestovného ruchu za ubytovanie, a to až o 21 percent, čo svedčí aj o vyššom náraste takzvaného drahšieho ubytovania, teda ubytovania v hotelových zariadeniach vyššej cenovej kategórie,“ doplnila Blašková.

Skladba ubytovaných návštevníkov je už niekoľko rokov stabilná. Aj naďalej prichádza do Vysokých Tatier najviac Slovákov, nasledujú Česi, Poliaci, Maďari, Nemci a Ukrajinci. Slováci zaznamenali v roku 2019 aj doteraz historicky najvyšší medziročný nárast, a to o 20 percent oproti roku 2018. Celkový nárast zahraničných návštevníkov bol v roku 2019 v porovnaní s predošlým približne o 10 percent.

Za úspechom tkvie podľa výkonnej riaditeľky tatranskej OOCR budovanie komplexných služieb a produktu. Pomohlo však zrejme aj ocenenie Vysokých Tatier zo strany cestovateľského sprievodcu Lonely Planet v roku 2019 ako najzaujímavejšej letnej európskej destinácie. Blašková zároveň pripomenula, že OOCR Región Vysoké Tatry v propagácii destinácie napomáha aj činnosť tatranskej destinačnej cestovnej kancelárie CK Enjoy Tatras, ktorá sa sústredí na netradičné trhy, ako sú krajiny Beneluxu, Škandinávie a v tomto roku sa pripravuje osloviť aj trh vo Veľkej Británii.

Podľa Blaškovej potvrdil výrazný nárast domácich ubytovaných návštevníkov v minulom roku aj mimoriadnu životaschopnosť zavedenia rekreačných poukazov. Zároveň však vyjadrila obavy nad možným úpadkom cestovného ruchu po skončení dotácií od štátu. OOCR tak požaduje koncepčné riešenie.

„Slovensko potrebuje systémovú propagáciu, potrebujeme našu krajinu dostať do povedomia a médií nielen v krajinách našich geografických susedov, ktoré sú pre nás kľúčové, ale aj na nových trhoch s potenciálom rastu. Slovensku však chýba štátna, profesionálne riadená organizácia zaoberajúca sa cestovným ruchom, ktorá by zastrešovala takéto aktivity a vytvárala pozitívny imidž krajiny. Slovensko má čo svetu ponúknuť a cestovný ruch u nás má obrovský potenciál. Jednotlivé subjekty venujúce sa cestovnému ruchu v regiónoch majú ťažšiu pozíciu a musia v mnohých veciach tieto aktivity suplovať,“ uviedla Blašková na margo zrušenia Slovenskej agentúru pre cestovný ruch koncom roka 2016.

Hoci sa Tatrám darí, výkonná riaditeľka miestnej oblastnej organizácie pripomenula aj nevyhnutnosť dobudovať potrebnú infraštruktúru, ako sú diaľnice, letiská, železničná doprava. Poukázala tiež na potrebu komplexných dopravných riešení v celom regióne s dôrazom na ekológiu a udržateľnosť, ktorá bude v budúcich rokoch pre OOCR hlavnou témou.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...