Štát bude nakupovať ekologickejšie čistiace prostriedky a upratovacie služby

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pexels.com)

Štát v roku 2020 plánuje prostredníctvom zeleného verejného obstarávania nakupovať najmä čistiace prostriedky a upratovacie služby. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorý dnes vláda vzala na vedomie. MŽP uvádza, že práve tieto položky boli v roku 2018 najčastejšie obstarávanými produktovými zložkami v štátnej správe.

Celkovo v roku 2018 štát vytvoril 21-tisíc zákaziek, ktoré sa týkali čistiacich prostriedkov a upratovacích služieb. Ich hodnota spolu dosiahla sumu 27,5 milióna eur.

Zelené verejné obstarávanie je forma verejného obstarávania, pri ktorom sa prioritne hľadí na ekologickosť štátom obstarávaných tovarov a služieb. Tie by svojimi vlastnosťami mali čo najmenej zaťažovať životné prostredie. MŽP na základe analýzy dostupných dát v rokoch 2016 až 2018 vyhodnotilo, že práve skupina produktov „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“ budú najvhodnejšou skupinou, ktorú bude môcť štát v kalendárnom roku 2020 obstarávať cez zelené verejné obstarávanie. Envirorezort teraz v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie pripraví metodiku, na základe ktorej sa bude postupovať pri obstarávaní.

Podľa MŽP by podmienky mali byť nastavené tak, aby produkty a služby v skupine „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“ mali pozitívny vplyv na nižšiu spotrebu energií a vody vo fáze používania čistiacich prostriedkov, nižší objem vypúšťania odpadových vôd v súvislosti s používaním čistiacich prostriedkov alebo nižší objem vzniku odpadu v tuhom alebo kvapalnom stave.

Slovensko pri zelenom verejnom obstarávaní zaostáva. Podľa dát z posledného monitorovania v roku 2019 bol podiel zeleného verejného obstarávania na celkovom verejnom obstarávaní v roku 2018 na úrovni 7,58 percenta, pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek a na úrovni 3,83 percenta, pokiaľ ide o ich hodnotu v eurách bez DPH. Naštartovať zelené verejné obstarávanie má Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike, ktorú v októbri 2019 schválila vláda SR.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...