Profesorke feminizmu sa vyhrážajú transgender aktivisti. Počas výučby ju strážia muži

Selina Toddová (Zdroj: facebook.com)

Spojeným kráľovstvom otriasa kuriózny prípad týkajúci sa slobody slova a akademického výskumu. Prestížna profesorka sa totiž stala terčom vyhrážok a hrozieb od LGBT komunity kvôli tomu, že jej vysvetlenie niektorých dejinných aspektov je údajne transfóbne. Dnes ju preto musia priamo na jej hodinách strážiť dvaja členovia bezpečnostnej služby. O kauze informuje svetoznámy portál The Telegraph.

Profesorka Selina Toddová pôsobí na jednej z najprestížnejších vzdelávacích ustanovizní na svete – Oxfordskej univerzite. Jej vedným odborom je história a špecializuje sa na život žien a robotníckej triedy. Teda skupín, ktoré mali v minulosti nižší spoločenský status.

Pôsobenie akademičky na pôde fakulty histórie sa ale v poslednom čase nezaobchádza bez nevšedných problémov. Toddová sa totiž v dôsledku svojho výskumu stala terčom vyhrážok zo strany transgender aktivistov, ktorí ju obviňujú z transfóbie.

„Prišli za mnou dvaja študenti a povedali mi, že sa veľmi obávajú kvôli hrozbám, ktoré boli voči mne vedené v e-mailových sieťach, ktorých sú súčasťou,“ povedala profesorka Toddová britským novinárom.

Tuší odkiaľ fúka vietor

Univerzita tieto hrozby preskúmala a interné vyšetrovanie uzavrela s výsledkom, že historičku budú po zvyšok jej prednášok strážiť dvaja mužskí príslušníci bezpečnostnej služby.

Toddová má dokonca podozrenia, z akej skupiny by mohli tieto vyhrážky pochádzať. Na poslednej jej prednáške sa totiž objavila hŕstka študentov v tričkách s transgender motívom, no domnieva sa, že prítomnosť „dvoch veľkých mužov“ v zadnej časti auly ich od akýchkoľvek prejavov odradila.

„Môj výskum naznačuje, že ženy, ktoré sa v minulosti vydávali za mužov boli často lesbičky, ktoré hľadali ochranu alebo to robili preto, že chceli získať prácu dostupnú iba mužom,“ povedala Toddová o časti svojich záverov, ktoré môžu LGBT komunitu dráždiť.

Zaistia slobodu prejavu

Prvý konflikt vraj nastal vtedy, keď dostala výčitky o tom, že by nemala učiť transgender študentov. „Malo to na mňa obrovský vplyv,“ povedala Toddová s tým, že neočakávala, že sa bude celý čas brániť voči vyhrážkam a hrozbám násilím.

Univerzita vraj dostáva žiadosti o jej prepustenie, no vedenie za ňou stojí. „Bolo by oveľa nápomocnejšie, keby univerzita mohla podniknúť rázne kroky proti ľuďom, ktorí tieto hrozby uskutočňujú,“ uzatvára profesorka.

Hovorca Oxfordskej univerzity pre médiá na margo prípadu povedal, že jednotlivé spory komentovať nemôžu, ale vraj pokiaľ zamestnanci prejavia obavy, škola okolnosti prípadu preskúma a „ponúkne primeranú podporu na zaistenie ich bezpečnosti a slobody prejavu“.

— Tomáš Dugovič

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter