Denník S vraj šíri problematický obsah. Globsec svoje tvrdenie neobhájil a v spore s nami ustúpil

Denník S (Zdroj: Archív DS)

Denník S je prakticky od momentu svojho založenia bez akýchkoľvek konkrétnych dôkazov terčom útokov a obvinení zo šírenia dezinformačného a inak závadného obsahu. S našou rastúcou popularitou ataky jednotlivcov doplnili aj spochybňovania zo strany relevantných subjektov. Zatiaľ sme sa im vždy bránili úspešne a inak tomu nie je ani v prípade euroatlantickej mimovládnej organizácie sídliacej na Slovensku. Globsec totiž svoje vyjadrenie o našom problematickom obsahu po vzájomnom spore v tichosti stiahol.

Globsec je mimovládna organizácia so sídlom v Bratislave, ktorá funguje od roku 2005. Prostredníctvom svojho inštitútu sa venuje tvorbe analýz a štúdií v oblasti medzinárodnej bezpečnosti a politiky. Tiež je organizátorom bezpečnostného fóra konajúceho sa každý rok v našej metropole.

Za približne 15 rokov si Globsec získal také renomé, že na svojich podujatiach hostil napríklad bývalého britského premiéra Jamesa Camerona, niekdajšiu šéfku americkej diplomacie Madeleine Albrightovú, súčasnú líderku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú alebo bývalého generálneho tajomníka NATO Andersa Fogh Rasmussena či jeho nástupcu Jensa Stoltenberga.

O prestíži organizácie svedčí napríklad aj to, že jej bezpečnostná konferencia bola zaradená medzi top 5 najlepších podujatí svojho druhu a náš minister zahraničia Miroslav Lajčák sa o Globsecu vyjadruje ako o organizácii „celosvetového významu“.

Peniaze na chod a projekty mimovládky prúdia rôznymi cestami z Európskej únie, z americkej administratívy prostredníctvom National Endowment for Democracy alebo aj zo štátnej pokladnice, konkrétne z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí SR, ktoré riadi strana Smer-SD.

Problematický obsah?

Hodnotenie celkového profilu organizácie nechávame na našich čitateľov a kompetentných odborníkov. Redakcia Denníka S však cíti potrebu vyjadriť sa minimálne k jednej publikácii Globsecu, nakoľko sa jej osobne dotýka a poškodzuje dobré meno nášho novinárskeho projektu.

Onou publikáciou je takzvaná Analýza Facebooku a webstránok v kontexte predvolebnej kampane, ktorú Globsec vydal 13.12.2019 a vypracovala ju dvojica autorov Miroslava Sawiris a Richard Kuchta. Ešte v ten deň ju prebrali naše najväčšie spravodajské agentúry SITA a TASR a od nich médiá s celospoločenským dosahom ako napríklad TV Joj, Sme alebo časopis Týždeň a mnoho iných.

Kľúčovými zisteniami predmetnej analýzy boli napríklad tie, že tzv. alternatívne weby či facebookové stránky majú na internete vyšší priemerný počet interakcií ako tie mainstreamové, že šíria naratívy o zasahovaní do volieb, že množstvo autorov kontroverzných príspevkov vystupuje anonymne alebo napríklad to, že v najlepšom svetle sú v týchto kruhoch vykresľované politické strany Vlasť a ĽSNS.

Autori pritom monitorovali 5 najdôležitejších tém, cez prizmu ktorých obsah posudzovali. A teda, či konkrétna stránka alebo web pokladá liberalizmus za hrozbu, šíri (dez)informácie o zasahovaní do volieb, ponúka nacionalizmus ako riešenie, pracuje s konceptom konšpirácií a skrytých záujmov alebo sa dopúšťa viktimizácie, teda či neoprávnene označuje subjekt alebo objekt za obeť a „pripisuje mu zodpovednosť za rôzne negatívne úkazy“.

Kde robíme chybu, sme sa nedozvedeli

Globsec na základe objemu sledovania zdrojov vytvoril tabuľku tzv. „problematických“ facebookových stránok, kam zaradil napríklad Ľuboša Blahu, Milana Uhríka alebo Eduarda Chmelára a na rovnakom mieste rovnakú tabuľku, tentokrát s „problematickými“ webmi. Do nej umiestnil napríklad Magazín 1, Hlavné správy, Zem a Vek ale aj našu doménu, Denník S.

Nakoľko absentovalo konkrétne zdôvodnenie tohto označenia vo vzťahu k nášmu médiu, oslovili sme projektového koordinátora Globsecu a spoluautora horeuvedenej štúdie pána Richarda Kuchtu s prosbou o bližšie vysvetlenie.

Pred pokračovaním textu si však dovolíme upozorniť na skutočnosť, že naši redaktori pracujú výhradne s overenými informáciami z renomovaných zdrojov, kľúčové osoby média sú členmi Slovenského syndikátu novinárov a ctíme si žurnalistický etický kódex.

Žiadneho závažného pochybenia z našej strany si nie sme vedomí, boli sme upozornení iba na dve drobné nepresnosti v bezmála 4-tisíc publikovaných článkoch a hoci nemôžeme vylúčiť, že sme a budeme neomylní (nakoľko novinárska práca je v tomto ohľade práca ako každá iná), vieme sa zaručiť za to, že k úmyselnému šíreniu dezinformácií zo strany nášho média nikdy nepríde.

Rovnako v duchu bežných západných štandardov od samotného začiatku pôsobenia na trhu priznávame našu hodnotovú orientáciu, ktorá je národno-konzervatívna a táto skutočnosť pochopiteľne ovplyvňuje aj výber nášho spravodajstva, subjektívne hodnotiace úsudky v komentároch a celkový charakter tvorby.

Nepovažujeme to však za problém, ale za právo či dokonca za povinnosť odvodenú z Ústavy SR, ktorá predpokladá existenciu pluralizmu a slobodného šírenia čo najpestrejšieho výberu informácií.

O zdroji, ktorý nie je zdrojom

V stručnom úvode mailovej komunikácie s pánom Kuchtom, na ktorú nás odkázal po krátkom telefonickom rozhovore, sme nepožadovali nič iné ako zdôvodnenie tohto kroku. Dialo sa tak s predpokladom, že dostaneme obšírny výpočet našich chýb, ktoré by sa vyskytovali v takom enormnom rozsahu, že by ospravedlňovali označenie „web s problematickým obsahom“.

Neboli sme však upozornení na žiadnu dezinformáciu či polopravdu, ale iba odkázaní na tretiu stranu. „Čo sa týka zaradenia Denníka S do monitoringu, vychádzali sme z databáz na konspiratori.sk a blbec.online, tak ako je uvedené v metodológii,“ odpovedal nám.

Konspiratori.sk však náš web nikde neevidujú a následná časť komunikácie sa preto týkala iba druhého uvedeného projektu. Pána Kuchtu sme upozornili na skutočnosť, že portál blbec.online vďaka nejasnej metodike, anonymite autora, celkovej osobnej vyhranenosti či označovaniu oponentov za „terče“, „tragédov“ a „prak*kotov“ nemožno brať ako bernú mincu, ktorá má mať kľúčové miesto v nezávislej vedeckej práci.

Druhou rovinou je to, že uvedený portál nás v smerodajnom čase vydania analýzy Globsecu pod žiadnym diskreditačným označením neevidoval. Dialo sa tak však niekoľko týždňov predtým (keď Globsec tému spracúval), kedy bol Denník S evidovaný pod hanlivým štítkom „konšpirátori“.

Hoci s nami administrátor blbca.online najprv odmietol v tejto veci komunikovať, spor sa pohol po telefonickom rozhovore s pánom Jurajom Smatanom, ktorý figuruje ako kontaktná osoba. Ten rozhovor s nami ukončil prísľubom, že autori projektu nám buď dodajú riadne argumenty alebo nás pod neopodstatneným a hanlivým označením „konšpirátori“ viac evidovať nebudú.

To sa aj bezprostredne na to stalo a v súčasnosti sme na webe blbca.online monitorovaní bez žiadnych negatívnych konotácií, podobne ako napríklad naši najvyšší ústavní činitelia. Za férový prístup chceme pánovi Smatanovi na tomto mieste ešte raz poďakovať.

Máte pravdu, ale na tom nezáleží

Keď sme s týmito informáciami konfrontovali zástupcu Globsecu pána Kuchtu a žiadali buď o okamžitú nápravu alebo verejné ospravedlnenie, odpovedal nám nasledovne a opäť presunul zodpovednosť mimo plecia svojej mimovládky:

„Informácie sme si overili s platformou blbec.online, ktorí nám potvrdili, že v čase, kedy bol zoznam vytvorený, t.j. tesne pred začatím monitoringu 1.10., bol Denník S evidovaný v skupine konšpirátori. Presunutý pod „bez kategórie“ bol na konci októbra,“ skonštatoval v správe.

K náprave a ani ospravedlneniu však v tom čase neprišlo a Denník S tak bol naďalej škandalóznym spôsobom rukojemníkom zle odvedenej práce niekoho, kto svoju chybu medzičasom navyše uznal a ustúpil.

V správe odoslanej 9. januára tohto roku sme preto opäť vyzvali pána Kuchtu na vyriešenie vzájomného sporu a ako satisfakciu sme znovu nepožadovali nič iné ako vymazanie Denníka S z predmetnej analýzy či všetkých súvisiacich zmienok.

A ak by to nebolo možné, v tom prípade by nám postačilo prosté a ľudské verejné ospravedlnenie tak, ako to v slušnej spoločnosti chodí. Inak by nám neostala iná možnosť, ako vyriešiť konflikt súdnou cestou.

Nič také sa však neudialo a pán Kuchta nereagoval ani na našu opätovnú žiadosť o odpoveď. Tá dorazila až včera, no v inej forme, ako sme čakali. „Naše stanovisko k otázkam ohľadne metodológie môžete nájsť tu,“ odvetil stručne.

„Metodológia tohto monitoringu čerpala aj z verejne dostupných zdrojov databázy blbec.online ku dňu 30.9.2019. Analýza a jej obsah bol a stále je plne podporený vedením Globsecu, ktoré stojí za autormi analýzy a schvaľuje zvolené postupy a metodológiu, platnú ku koncu septembra 2019,“ stojí okrem iného v priloženom linku. Text bol pritom publikovaný až včera 22.01.2020.

Denník S vs. kritici 3:0

Zdanlivo teda neprišlo k žiadnemu posunu, až dokým sme si na webe Globsecu nevšimli v tichosti aktualizovanú verziu decembrovej analýzy, ktorá nahradila pôvodnú, no stále na internete dostupnú. V nej vypadla šiesta stránka s tabuľkami, v ktorých figuroval aj Denník S ako web „s problematickým obsahom“.

Prevádzkovateľ nášho denníka – spoločnosť Tribun Media a.s. – túto skutočnosť interpretuje ako uznanie svojho víťazstva, podobne ako v prípade sporu s blbec.online alebo agentúrou Crassus Consulting či nepodložených útokov desiatok jednotlivcov.

Pri tejto príležitosti upozorňujeme, že sa budeme dôkladne brániť akýmkoľvek negatívnym kampaniam postaveným na svojvôli ideových oponentov a nie kvalitnej vedeckej práci aj v budúcnosti. A rovnako tak aj každej forme útoku s cieľom poškodiť náš obraz v očiach novinárskych kolegov, laickej verejnosti a inzerentov.

O ďalšom postupe sa vydavateľ Denníka S radí s právnikmi.

Ďakujeme za dôveru.

— Tím Denníka S

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Británia Slovensko primitívne politicky vydiera

Británia Slovensko primitívne politicky vydiera

KOMENTÁR Ľahostajná Británia, v ktorej sa epidemiologická situácia nedá ani len porovnať s tou slovenskou, od nás požaduje pri vzájomnom cestovaní rovnaký prístup, aký zaujímame my k nim. Vzhľadom na okolnosti sa to nedá pomenovať inak ako politickým vydieraním. Zákonitosti postupovania..

Sú to proste pokrytci

Sú to proste pokrytci

KOMENTÁR Poznáte typické správanie psa, ktorý spoza plotu breše a cerí zuby ostošesť, a keď ho pustíte von za bránu,..

V USA vzniká rasistický kult

V USA vzniká rasistický kult

KOMENTÁR Na území Spojených štátov vznikol rasistický kult so všetkými prvkami, ktoré túto odvážnu a donedávna..

Fica je človeku takmer ľúto

Fica je človeku takmer ľúto

KOMENTÁR Robert Fico dnes dokázal zázrak. Vydoloval kúsky empatie aj z tých, ktorým by celé roky nenapadlo, že im bude predsedu..