Spoločnosť SkyToll je vlastníkom mýtneho systému a všetkých komponentov služby, rozhodla NDS

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Spoločnosť SkyToll, a. s., ako poskytovateľ komplexnej služby elektronického výberu mýta, je vlastníkom elektronického mýtneho systému (EMS) a všetkých komponentov služby. Rozhodla o tom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., na základe príslušnej zmluvy z roku 2009, pričom ako objednávateľ platí prevádzkovateľovi mýtneho systému odmenu za poskytovanie tejto služby.

“Objednávateľ vyslovene stanovil, že poskytovateľ bude vlastníkom všetkých komponentov služby po celú základnú dobu poskytovania služby, alebo predĺženú dobu poskytovania služby, pričom vlastníctvo komponentov služby prechádza na objednávateľa až v prípade uzavretia zmluvy o predaji podniku (EMS),” uviedol pre agentúru SITA manažér pre komunikačnú stratégiu a PR spoločnosti SkyToll Anton Bódis.

NDS v predmete realizovanej verejnej zákazky totiž požadovala poskytovanie komplexnej služby elektronického výberu mýta, nie navrhnutie, vybudovanie a predaj EMS. “Týmto nastavením, podľa nášho názoru, v danom čase a na základe skúseností s mýtnym systémom v Nemecku (miliardové škody v dôsledku oneskoreného spustenia výberu mýta), či v Českej republike (každoročné vysoké náklady na obstarávanie palubných jednotiek OBU, ktoré boli na rozdiel od Slovenska majetkom štátu) veľmi pragmaticky preniesla NDS všetky riziká a náklady na poskytovateľa,” poznamenal Bódis. Poskytovateľ na Slovensku, teda SkyToll, musel sám, na vlastné riziko a za značné finančné náklady vybudovať EMS, a to pod značným časovým tlakom i sankciami. Napríklad, pokuta vo výške 25 miliónov eur za prípadné omeškanie spustenia EMS, či náhrada škody spôsobenej chýbajúcim výberom mýta.

SkyToll považuje za dôležité aj to, že EMS v súčasnosti, tvorený komponentmi ako palubné jednotky, mýtne vozidlá, kontrolné brány, licencie, ako aj komponenty služby, je podľa spoločnosti rozhodne kvalitatívne na vyššej úrovni, ako na začiatku prevádzky EMS v roku 2010. SkyToll všetky komponenty služby, resp. EMS pravidelne obnovuje. “Súčasný stav EMS reflektuje na všetky realizované zmenové konania a legislatívne zmeny (slovenské i komunitárne), ktoré boli do EMS implementované na žiadosť objednávateľa – NDS,” priblížil Bódis.

Elektronický mýtny systém fungujúci na Slovensku od roku 2010 je podľa SkyToll-u možné po technickej stránke označiť za jeden z najprogresívnejších a najlepšie fungujúcich systémov na svete. “Pokiaľ ide o ekonomickú stránku, chceme zdôrazniť, že nie je pravda, že Slovensko má predražený systém, alebo dokonca, že ide o krádež. Voči takýmto formuláciám sa musí naša spoločnosť jednoznačne ohradiť,” podotkol Bódis v súvislosti s kritikou mýtneho systému. Výskumný ústav dopravný, a. s., v roku 2019 zverejnil informáciu o porovnaní mýtnych systémov v SR, Česku, Nemecku, Rakúsku a Poľsku. Slovenský mýtny systém je podľa analýzy najlacnejší spomedzi týchto piatich krajín, a to v absolútnom vyjadrení a tiež v prepočte na kilometre spoplatnených ciest.

Elektronický mýtny systém na Slovensku podľa SkyToll-u mohol byť pre štát aj ekonomicky efektívnejší. A to v prípade, keby sa napríklad naplnili očakávania súťažných podkladov a bol spoplatnený plánovaný rozsah komunikácií, zvýšili sa sadzby mýta, alebo by bolo zavedené mýto na vybraných mýtnych úsekoch s nulovou sadzbou s najvyššou intenzitou dopravy. “Na zníženom výbere mýta sa podpísali aj dodatočné úpravy EMS na základe požiadaviek autodopravcov v rokoch 2010 a 2014. Opatrenia na zvýšenie výberu mýta však nie je oprávnený realizovať poskytovateľ- SkyToll. Rozhodnutie je na NDS, respektíve jeho 100-percentnom akcionárovi, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR,” upozornil Bódis.

Nedávne zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) pri kontrole prevádzky elektronického výberu mýta na Slovensku bude vyšetrovať Národná kriminálna agentúra (NAKA). “Zistenia, ktoré súvisia s možným porušením zákona, sa týkajú povinností pri správe cudzieho majetku a odstúpili sme ich orgánom činným v trestnom konaní rovnaký spôsobom ako ostatné oznámenia,” uviedol pre agentúru SITA hovorca NKÚ Marek Papajčík. NKÚ na základe kontroly konštatoval, že je pre štát nevýhodný, neefektívny, takmer polovica výnosov z mýta končí na účte súkromného prevádzkovateľa. Na výstavbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest išlo z vybratých peňazí minimum. Navyše, mýtny systém nie je vo vlastníctve štátu, hoci ten za jeho výstavbu už prevádzkovateľovi zaplatil. Úrad preto odstúpil svoje zistenia orgánom činným v trestnom konaní.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter